Діючі положення

ДолученняРозмір
Іконка документу Microsoft Office Про документи про освіту85 КБ
Іконка документу Microsoft Office Про педагогічну раду63.5 КБ
Іконка документу Microsoft Office Про методичну раду68 КБ
Іконка документу Microsoft Office Про адміністративну раду44.5 КБ
Іконка документу Microsoft Office Про ШПМ70 КБ
Іконка документу Microsoft Office Про методичну роботу61 КБ
Іконка документу Microsoft Office Про систему наскрізного контролю124 КБ
Іконка документу Microsoft Office Про систему знань студентів580.5 КБ
Файл про організацію контролю та вивчення стану викладання33.54 КБ
Файл Про дотримання академічної доброчесності42.37 КБ
Файл Про ведення навчального журналу30.03 КБ
Файл Про деннне відділення28.21 КБ
Іконка документу Microsoft Office Про заочну форму 72 КБ
Іконка документу Microsoft Office Про переведення на вакантні місця державного замовлення110 КБ
Іконка документу Microsoft Office Про академічну мобільність389 КБ
Файл Про курсову роботу/проєкти118.08 КБ
Іконка документу Microsoft Office Про організацію та контроль СРС71.5 КБ
Іконка документу Microsoft Office Про екзаменаційну комісію112.5 КБ
Іконка документу Microsoft Office Про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень85 КБ
Іконка документу Microsoft Office Про предметний гурток48 КБ
Файл Про навчально-методичний кабінет33.09 КБ
Іконка документу Microsoft Office Про рейтингову оцінку діяльності педагогічних працівників85 КБ
Іконка документу Microsoft Office Про циклові комісії64.5 КБ
Файл Про НМКД67.99 КБ
Іконка документу Microsoft Office Про навчальний кабінет70.5 КБ
Іконка документу Microsoft Office Про атестацію навчальних кабінетів66 КБ
Файл Про відкриті заняття 33.6 КБ
Файл Про дистанційне навчання35.7 КБ
Файл Про творчо-пошукову та науково-дослідну роботу37.41 КБ
Файл Про організацію та проведення олімпіад28.59 КБ
Файл Про організацію фізичного виховання43.83 КБ
Файл Про портфоліо викладача41.03 КБ
Файл Про роботу з обдарованими студентами32 КБ
Файл Про щорічний конкурс проєктів29.23 КБ
Файл Про студентські наукові товариства29.59 КБ
Іконка документу Microsoft Office Про бібліотеку55.5 КБ
Файл Про порядок визнання документів та результатів навчання58.22 КБ
Файл Про атестацію педагогічних працівників148 КБ
Файл Про ОПП і НП264.97 КБ
Іконка PDF Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників та студентів788.99 КБ
Іконка PDF Про порядок роботи уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції під час вступної кампанії207.14 КБ
Файл Про внутрішню систему якості42.49 КБ
Файл Про вибіркові дисципліни40.67 КБ
Іконка PDF Про раду стейкголдерів178.55 КБ
Файл Про визнання результатів неформальної та інформальної освіти42.01 КБ
Іконка документу Microsoft Office Про практику232 КБ
Файл Про дуальну освіту26.35 КБ
Іконка PDF Про організацію освітнього процесу процесу3.72 МБ