Історія коледжу

 

Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ

 

 Історія Вінницького торговельно-економічного коледжу сягає у 1967 рік, коли, згідно з наказом Міністерства торгівлі Української PCP, було створено Вінницький технікум громадського харчування. Навчальний заклад пройшов ряд перейменувань, реорганізацій: у 1997 році став структурним підрозділом КНТЕУ та функціонує як відокремлений підрозділ університету без права юридичної особи на основі ст.7 Закону України «Про підприємництво в Україні»; наказом Міністерства освіти і науки України № 137 від 01.03.2006 р. перейменований у Вінницький торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету (далі - Коледж). 

За 51 рік існування коледж підготував понад 17 000 спеціалістів середньої ланки для різних галузей економіки України. Випускники коледжу працюють також за кордоном.

Основною метою діяльності ВТЕК КНТЕУ є підготовка конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства та ринку праці у кваліфікованих фахівцях.

Коледж здійснює підготовку фахівців за ОКР «молодший спеціаліст» за такими спеціальностями: 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"; 071 "Облік і оподаткування"; 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"; 181 "Харчові технології"; 241 "Готельно-ресторанна справа"; 242 "Туризм".

Навчальний процес повністю забезпечений навчально-методичними комплексами дисциплін за новітніми вимогами МОН України (близько 400 НМКД для 6-ти спеціальностей).

Коледж має сучасні засоби навчання: 6 інтерактивних комплексів, мультимедійні проектори, 5 комп’ютерних кабінетів, телевізори. Позитивом є наявність програмного забезпечення для викладання дисциплін, все це дає можливість застосування викладачами коледжу Інтернет-орієнтованих педагогічних технологій, а саме: електронних конструкторів занять; віртуальних лабораторій з фізики та хімії; бібліотеки наочностей, створених з різних дисциплін; електронних карт та віртуальних телескопів; власноруч створених мультимедійних презентацій (зі всіх навчальних дисциплін) з необхідними відеофрагментами, текстом та графічними ілюстраціями; звернення до електронних енциклопедій, пошук навчальної інформації в мережі Інтернет.

Перелік програмного забезпечення в спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання навчального плану: Smartnotebook, Lingvo, Tellme Mo, граматичні тести, аудіо тексти; операційні системи XP (Home, Proffesional); операційні системи 7 (Proffesional) та пакет програм: Microsoft Office 2010, 2013, 2016 (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, Microsoft Publisher), 1C 8.2 Підприємство, Parus – Туризм, «Парус-підприємство 7.40», «Парус-Ресторан», «Парус-Готель»; Оверія-Туризм CRM система для туризму, «Platevka», «1С: Підприємство 8.2.», «Парус 7.4», також первинні документи в електронному вигляді «Бланки бухгалтерського обліку для України» та інше; Віртуальний банк. Для контролю знань з різних дисциплін широко використовується програма Test-2W, Plikers.

 В навчальних кабінетах встановлено: 95 комп’ютерів, 9 ноутбуків, 6 інтерактивних комплексів, кожен з яких складається з мультимедійного проектора, інтерактивної дошки та комп’ютера або телевізора, лінгафонна гарнітура у комп’ютерно-лінгафонному кабінеті, відео та аудіотехніка. Комп’ютери підключені до мережі Інтернет, створено зону Wi-Fi. У коледжі функціонує загальна оптоволоконна мережа Інтернет зі швидкістю 100Mb, що об’єднує служби коледжу. Апаратне забезпечення та навчальний портал, електронна бібліотека постійно оновлюється.

Значна увага приділяється створенню й удосконаленню електронних підручників із різних дисциплін. Прикладом є електронні підручники «Фінанси підприємства», «Банківські операції», «Фізика», «Астрономія» тощо.

На заняттях з іноземної мови використовується програма «Smart Notebook». Викладачі, застосовуючи ресурси програми, створюють та пропонують безліч завдань на закріплення лексичних одиниць. За допомогою комп’ютерно-лінгафонної апаратури студенти мають можливість виробляти навички мовленнєвої діяльності. По грантовій програмі закуплено бінокулярні відеоокуляри для кабінету іноземних мов. Відеоокуляри Epson Moverio BT-200 працюють на ОС Android. Це дозволяє користувачам встановлювати стосунки з магазину Moverio Apps Market. Ці стосунки надають широкі можливості для реалізації творчих задумів. Двоядерний процесор 1.2GHz, 1 Гб оперативної пам’яті та звук Dolby Digital Plus дозволяють повністю зануритися в навчальне віртуальне середовище. Девайс має внутрішню пам’ять 8Гб та підтримку карт пам’яті SD

Створено навчальний портал коледжу, кожен викладач має власний сайт, де розміщено весь навчально-методичний матеріал з дисциплін.

Наукова робота є одним з важливих напрямів діяльності коледжу:   викладачі та студенти беруть участь у галузевих виставках, фестивалях, мистецьких конкурсах науково-практичних конференціях, симпозіумах, круглих столах, форумах тощо. Викладачі публікують свої наукові та навчально-методичні роботи в Україні та за кордоном. Десять  працівників навчаються в аспірантурі.  

На базі коледжу проведяться міжнародні. всеукраїнські та обласні науково-практичні конференції, круглі столи, форуми тощо.  

З 2015 року підписано договір про творчу співпрацю, стажування викладачів в Познанській Вищій Банківській Школі (Республіка Польща); відбуваються робочі поїздки студентів та викладачів коледжу з метою стажування.

Педагогічний колектив коледжу активно розробляє і впроваджує в освітній процес інноваційні проекти на міжнародні виставки - "Інноватика в освіті" та "Сучасні заклади освіти", за останні роки маємо три золотих медалі та дипломи. 

Колектив коледжу у 2014, 2015, 2016, 2017 рр. виграв гранти в обласній програмі «Розвиток інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних технологій» в закладах освіти Вінницької області», що дозволило залучити додатково 80 тис. грн на розвиток матеріально-технічної бази.

Студенти ІІ та ІІІ курсів проходили практику на підприємствах готельного господарства Греції, Болгарії.

У 2017-2018 н.р. студенти коледжу посіли призові місця у 14-ти Міжнародних, Всеукраїнських та обласних конкурсах і олімпіадах. Особливою нашою гордістю є перемоги в професійних конкурсах останніх років: 

Міжнародний кулінарний фестиваль «BESTCookFest Kemalpasa 2018» 

ІІ професійний конкурс «Кращий кухар-юніор Поділля»

ІV Всеукраїнська студентська наукова конференція «Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та перспективи»

Міжнародний кулінарний фестиваль «Оттоманська кухня-2018»

Гранд-фінал Всеукраїнського конкурсу робіт талановитої молоді у галузі грошей, фінансів та банківської справи

Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності «Ресторанне обслуговування»

За підсумками обласної спартакіади у 2017-2018 н.р. команда коледжу посіла І загальнокомандне місце. 

 В коледжі протягом року проводилися цикли заходів на виконання НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ. Волонтерська діяльність спрямовувалася на допомогу учасникам АТО, дитячим будинкам. 

Важливим результатом роботи колективу є ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК INTERNATIONAL RATING OF PRODUCTS AND SERVICES від 26 жовтня 2016 року згідно з критеріями Національного рейтингу якості товарів і послуг про визнання Вінницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ «КРАЩИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 2016 року» та нагородження «ЗІРКОЮ ЯКОСТІ».