07.11.2014 викладачем технологічних дисциплін Кублінською І.А. було проведено відкрите заняття

07.11.2014 викладачем технологічних дисциплін Кублінською І.А. було проведено відкрите заняття - лекцію з дисципліни " Устаткування закладів ресторанного господарства" на тему " Універсальні теплові апарати. Плити". Мета заняття - специфіка використання інтерактивних методів навчання під час проведення лекційних занять з технологічних дисциплін та поєднання їх з традиційними методами викладання, для активізації навчальної діяльності студентів, підвищення рівня професійних  знань, кращого запам'ятовування нового навчального матеріалу. Із інтерактивних методів використовувалося: випереджувальні завдання студентам, використання інтерактивної дошки під час  актуалізації знань - виконання пазл - тесту; та узагальнення і систематизації знань - виконання  порівняльної таблиці " Знайди відповідність" ; використання мультимедійної презентації з аудіосупроводом; використання опорних конспектів лекцій з завданнями для  закріплення та систематизації нового матеріалу.