Екскурсія студентів ВТЕКоледжу до Вінницького обласного центру стандартизації та метрології

28.02.2020 р. студенти ВТЕКоледжу разом з викладачем технологічних дисциплін Гриньовою А.В. відвідали Вінницький обласний центр стандартизації та метрології і сертифікації з метою поглиблення знань з дисципліни «Управління та контроль якості продукції готельно-ресторанного господарства» та набуття практичних навичок управління якістю у закладах готельно-ресторанного господарства.
ДП «Вінницястандартметрологія» включає в себе чотири секції, кожна з яких займається відповідним напрямом роботи:
• відділ метрології,
• орган з сертифікації,
• відділ стандартизації,
• випробувальні лабораторії.
Студенти групи ГРС-4 ознайомитися з діяльністю підприємства, з особливостями роботи його підрозділів. Провідні спеціалісти розповіли про нововведення у галузі стандартизації та сертифікації товарів та послуг, порядок проведення повірок та видачі технічних умов, здійснення контролю за дотриманням стандартів у ресторанній сфері.