Лекція директора ресторану «Таверна Флібустьєр», директора ГО « Розвиток. Розвиток» Борзової І.Н.

14.03.2016 р. викладачем циклової комісії виробництва харчової продукції, ресторанного та туристичного обслуговування Кублінською І.А. для студентів гр. ВП-137 організовано лекцію фахівця-практика, Борзової І.Н., присвячену особливостям функціонування закладів ресторанного господарства та перспективам їх розвитку.
Ірина Наумівна поділилася власним досвідом організації ресторанного бізнесу, звернула увагу студентів на вимоги до персоналу закладів ресторанного господарства, особливості проходження практичного навчання на виробництві, специфіку майбутньої практичної діяльності.
Студенти разом з Іриною Наумівною обговорили можливості використання сучасних технологій в закладах ресторанного господарства, з’ясували основні вимоги, які висувають потенційні роботодавці до спеціалістів з технології виробництва харчової продукції.
Лекцію супроводжували цікаві приклади практичного застосування знань та навичок, набутих під час навчання в коледжі, як у практичній професійній діяльності, так і в повсякденному житті майбутнього фахівця.