Практичне заняття з дисципліни “Контроль і ревізія” із запрошенням працівника Вінницького НДЕКЦ на тему “Економічна експертиза та інші способи перевірки документів”

24 травня 2022р у ВСП «Вінницький торговельно – економічний фаховий коледж ДТЕУ» було проведено онлайн практичне заняття в групі ОП- 100 з дисципліни «Контроль і ревізія» на тему «Криміналістична експертиза та інші способи перевірки документів». Занаття проходило за участі завідувача відділу економічних досліджень Вінницького науково-дослідного експертно- криміналістичного центру МВС України Ковальчук К.М. Студенти обговорили застосування способів перевірки документів, засвоїли тонкощі огляду документів з арифметичної точки зору та за суттю. Взяли участ у визначенні правопорушення оглядаючи різні форми документів.
Практичні заняття є обов’язковою складовою підготовки фахівців зі спеціальності «Облік і оподаткування» і являють собою планомірну, цілеспрямовану діяльність щодо поглибленого опанування студентами теоретичних знань та набуття практичних навичок з обраного фаху.