У ВТЕКоледжі КНТЕУ проведено відкрите заняття з устаткування на платформі додатку Google-meet

20 листопада викладачем технологічних дисциплін Демчук Катериною Іванівною на платформі додатку Google-meet проведено відкрите підсумкове семінарське заняття дисципліни «Устаткування» з теми «Правила безпечних умов праці при експлуатації устаткування закладів ГРГ».
Викладач заздалегідь ознайомила студентів з питаннями винесеними на семінарська заняття, на які студенти готували доповіді і презентації. Для актуалізації знань студентів викладач підготувала презентацію, по якій студенти за загальним виглядом називали види устаткування. Студенти підготували презентації по безпечній експлуатації механічного, теплового, холодильного та нових видів устаткування. Для закріплення знань викладач запропонувала вирішення виробничих ситуацій, в яких потрібно було вказати причини поломки устаткування і способи усунення. Студенти були активні, давали правильні відповіді.
На занятті відзначились такі студенти: Самойлюк Вікторія, Сікорська Анжела, Рибак Аліна, Кердун Владислав, Гуйван Вероніка та інші. Навчаючись дистанційно студенти показали належний рівень знань.