ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»

22.11.21року у ВСП «ВТЕФК КНТЕУ» викладачем Трубляк Г.М. проведено відкрите заняття з дисципліни «Основи менеджменту» зі студентами групи Т-5 на тему «Прийняття управлінських рішень в умовах визначеності, ризику та невизначеності». Мета заняття – формування системи знань та практичних навичок у прийнятті рішень в різних умовах.
Заняття проведено на платформі Google-meet з використанням онлайн-сервсісу LearningApps.org та Google додатку Jamboard.
На занятті студенти працювали активно та в тісній взаємодії між собою: моделювали виробничі ситуації, аналізували інформацію, розробляли альтернативні варіанти, прогнозували ефективність прийнятих рішень.
Високу активність виявили такі студенти: Гуртовенко Валерія, Петрик Юлія, Салипчук Іванна, Ящук Вероніка.
Під час заняття студенти засвоїли теоретичні знання та набули практичних навичок прийняття рішень в сфері туризму.