ЗБОРИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ВСП «ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ДТЕУ»

10 лютого 2022 року у ВСП «ВТЕФК ДТЕУ» проведено збори трудового колективу таким порядком денним:

№ за пор.

Питання зборів трудового колективу

Доповідачі

1.

Висунення претендента на посаду ректора Державного торговельно-економічного університету

Кублінська І.А.,

в.о. голови первинної профспілкової організації, методист

2.

Про правила внутрішнього трудового розпорядку ВСП «ВТЕФК ДТЕУ»

Яремчук Л.В.,

помічник директора з кадрової роботи

3.

Про затвердження антикорупційної програми

ВСП «ВТЕФК ДТЕУ» на 2022 р

Савлук Л.І.,

заступник директора з навчальної роботи

4.

Про дії учасників освітнього процесу у разі надзвичайних ситуацій

Олійник А.В., фахівець з питань цивільного захисту

На зборах трудового колективу одноголосно підтримано пропозицію щодо претендента на посаду ректора Державного торговельно-економічного університету – Мазаракі А.А., доктора економічних наук, професора, академіка Академії педагогічних наук України. Анатолій Антонович − визнаний науковець, який зміг створити навчальний заклад, що відповідає за всіма критеріями кращим європейським університетам: з розвиненою матеріальною базою, сприятливими умовами для навчання, підготовкою висококваліфікованих фахівців і науково-педагогічних кадрів, сприятливими умовами для навчання, духовного та культурного вдосконалення студентів.