Положення ВТЕК КНТЕУ про стипендіальне забезпечення