Практична підготовка

Кислинська Ірина Іванівна 

– завідувач навчально-виробничої практики.

В коледжі працює з 1997  року на посадах: викладач бухгалтерського обліку, голова циклової комісії, завідувач відділення, заступник директора з навчально-виробничої роботи, завідувач навчально-виробничої практики.

Організовує проходження практики студентами як по місту, області, так і за кордоном. Проводить майстер-класи за участі фахівців провідних організацій міста Вінниці.

У 1983 році закінчила Вінницький технікум громадського харчування за спеціальністю «Технологія приготування їжі» і здобула кваліфікацію техніка-технолога. У 1989 році закінчила Київський торговельно-економічний інститут, за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності» та здобула кваліфікацію економіста. Нагороджена знаком «Відмінник освіти України».

Має кваліфікаційну категорію – спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання – викладач-методист.

Практика студентів є обов’язковою складовою підготовки фахівців за відповідними освітніми програмами і планомірною, цілеспрямованою діяльністю щодо поглибленого здобуття студентами коледжу теоретичних знань та набуття практичних навичок з обраного фаху на різних етапах навчання.

Студенти коледжу проходять практику на провідних підприємствах міста.

 Трубляк Галина Миколаївна -

майстер виробничого навчання, викладач комерційних дисциплін та менеджменту

Трубляк Г.М. працює у коледжі з вересня 2004 року на посаді майстра виробничого навчання.

У 1996 році закінчила Вінницький технолого - економічний технікум за спеціальністю «Технологія приготування їжі» і здобула кваліфікацію техніка-технолога. Після закінчення технікуму працювала кухарем в підприємствах харчування, адміністратором в підприємстві торгівлі.

Одночасно навчалась в Вінницькому торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-економічного університету, який закінчила у 2004 році за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію спеціаліста з менеджменту організацій. 

Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

 Безрученко Ольга Миколаївна -

 викладач спеціальних дисциплін. 

Працює в коледжі з вересня 2018 року

У 2007 році закінчила Київський Національний Торговельно-економічний Університет і здобула кваліфікацію спеціаліста з технологій харчування , інженера - технолога.

Навчається в аспірантурі Київського торговельно – економічного університету за спеціальністю «Харчові технології».