ПРО ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ КНТЕУ

 

Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ

 

 Вінницький торговельно-економічний коледж КНТЕУ є престижним освітнім закладом Поділля, який готує кваліфікованих фахівців для різних сфер економіки, національно свідомих громадян держави.

Історія Вінницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ сягає у 1967 рік, наказом МОН України № 137 від 01.03.2006 р. заклад перейменовано у Вінницький торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету (далі - Коледж).

Особливою сторінкою успішного поступу стало входження Коледжу до структури КНТЕУ в 1997 році. Це – можливості ступеневої освіти студентів, навчання в аспірантурі та стажування педагогічних працівників, наукова співпраця, публікації в періодичних виданнях університету, рецензування навчальних посібників, спільні фахові конкурси та культурно-просвітницькі заходи тощо. Тісна багаторічна співпраця пов’язує Коледж з Вінницьким торговельно-економічним інститутом, який також є частиною єдиного комплексу КНТЕУ.

За 53 роки існування коледж підготував понад 18 тис. спеціалістів середньої ланки для різних галузей економіки України. Випускники коледжу успішно працюють за фахом і за кордоном.

Коледж здійснює підготовку за такими освітніми програмами: 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 071 Облік і оподаткування; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (спеціалізація Товарознавство та логістична діяльність, Інформаційна діяльність підприємства); 181 Харчові технології; 241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм, 073 Менеджмент; 051 Економіка; 035 Філологія; у сфері вищої освіти: підготовка здобувачів за спеціальністю 035 Філологія за початковим рівнем (коротким циклом); підготовка здобувачів за спеціальністю 071 Облік і оподаткування за першим (бакалаврським) рівнем.

Навчальний процес коледжу діджиталізований. В спеціалізованих комп’ютерних лабораторіях встановлено програмне забезпечення: Smartnotebook, Lingvo, Tellme Mo, граматичні тести, аудіотексти; операційні системи Windows 8, 10 (Proffesional) та пакет програм Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, Microsoft Publisher), також первинні документи в електронному вигляді «Бланки бухгалтерського обліку для України», Віртуальний банк тощо. Для контролю знань з різних дисциплін  застосовуються програми Test-2W, Plikers, Kahoot.

На заняттях з іноземної мови широко використовується програма Smart Notebook, викладачі створюють та пропонують безліч завдань на закріплення лексичних одиниць. За допомогою комп’ютерно-лінгафонної апаратури студенти мають можливість виробляти навички мовленнєвої діяльності. За кошти гранту закуплено бінокулярні відео окуляри, які застосовуються при викладанні туристичних дисциплін.  

Для вдосконалення системи самостійної підготовки студентів, можливостей дистанційної освіти діє навчальний портал на платформі Google  з сайтами викладачів, створено Google classroom зі всіх дисциплін/предметів, електронна бібліотека, використовується тестування за допомогою додатка Google Form тощо. Ці засоби показали свою високу ефективність в організації дистанційного карантинного навчання й віддаленої роботи викладачів. Заняття під час карантину проводяться на базі платформи Zoom, в тому числі – лабораторні роботи, практичне навчання, уроки фізичного виховання та захисту Вітчизни, вивчення іноземних мов, курсова підготовка до ЗНО, виховні години та інформаційні зустрічі з  керівником групи.

Наукова робота є одним з важливих напрямів діяльності коледжу, в якій викладачі та студенти беруть активну участь. На базі коледжу проводяться міжнародні, всеукраїнські та обласні науково-практичні конференції, круглі столи, форуми тощо. 

Відзначені Золотими медалями проєкти коледжу: на Десятій міжнародній виставці «Інноватика в освіті-2018» - з теми «Інтерактивні технології колективно-групового навчання з використанням прикладних комп’ютерних програм на заняттях іноземної мови за професійним спрямуванням»; на Десятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2019» - з теми «Використання Internetbot-додатків в освітньому процесі коледжів та технікумів»; на Одинадцятій міжнародній виставці «Інноватика в освіті-2019» - з теми «Модель діджиталізації сучасного закладу фахової передвищої освіти - Вінницького торговельно-економічного коледжу як креативного освітнього простору».

ВТЕКоледж за останні роки має кілька виграних грантових проєктів на конкурсах Вінницької ОДА: «Створення навчального центру коледжу», «Впровадження сучасних інноваційних технологій для проведення практичної підготовки у віртуальному банку», «Створення віртуальної лабораторії з готельно-ресторанного обслуговування (навчально-тренувального ресторану), «Радіо та аудіо гід як інноваційний засіб підготовки конкурентноздатних спеціалістів у галузі туризму», «SMART- бібліотека як інноваційний інтелектуальний та комунікаційний центр коледжу».

Студенти вибороли Золоті та Срібні медалі у Міжнародних кулінарних фестивалях BestcookFest – 2017, 2018, 2019 рр.; у VI-VII Всеукраїнському студентському конкурсі торговельної реклами в КНТЕУ; у Всеукраїнському студентському конкурсі стартапів «TourSystemUkrChallenge», у Міжнародному кондитерському фестивалі «EXPO SWEET-2019» (Республіка Польща); у Конкурсах «Кращий кухар-юніор Поділля», ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з харчових технологій (НУХТ, Київ), Гранд-фіналах Всеукраїнського конкурсу робіт талановитої молоді у сфері грошей та банківської справи у КНЕУ ім.В.Гетьмана; Всеукраїнському конкурсі «Податківець майбутнього»; численних обласних олімпіадах та конкурсах.

Важливим підґрунтям для формування професіонала-випускника є практика за кордоном, яку частина студентів проходить в готельно-ресторанних комплексах Болгарії. В рамках міжнародної співпраці підписано договори між коледжем та Познанською школою банківської справи (Республіка Польща).

Діяльність ВТЕК КНТЕУ спрямована на створення умов для особистісного та професійного розвитку і творчої самореалізації кожного здобувача освіти, надання якісних послуг, що характеризується системним застосуванням інновацій в освітньому процесі, на базі дослідництва і творчого пошуку, з урахуванням реальних вимог ринку праці

Директор ВТЕК КНТЕУ О.О. Волинець