Фінанси, банківська справа та страхування

Відокремлений структурний підрозділ "Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

вул. Київська, 80, Вінниця, 21022, (0432)66-50-05, (096)760-54-48,   vtet@mail.vinnica.ua

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітня програма: Фінанси, банківська справа та страхування

Освітньо-професійний

ступінь

 

фаховий молодший бакалавр з  фінансів, банківської справи та страхування

Передумови

Денна форма:

 • на основі базової середньої освіти  (база 9  класів)
 • на базі повної загальної середньої освіти (добір на ІІ курс)
 • на базі ОКР «Кваліфікований робітник» (добір на ІІІ курс)

Форма навчання

Денна форма навчання

Термін навчання

Денна форма:

 • на базі 9-х класів – 2 роки 10 місяців
 • на базі 11-х класів  (добір на ІІ курс) – 1 рік 10 місяців
 • на базі ОКР «Кваліфікований робітник» (добір на ІІІ курс) – 10 місяців

Актуальність професії

Не зважаючи на кризові явища останніх часів, професія фінансиста не втрачає своєї актуальності. Навіть більше – кваліфіковані фінансисти на ринку праці користуються шаленим попитом серед керівників компаній різного профілю

За версією журналу «Фокус» банківська діяльність, що належить до сфери фінансів, входить до 15 найперспективніших галузей подальших 5–10 років, а фінансистів визнано однією з 20 найперспективніших професій наступного десятиріччя. Причому професії сфери фінансів є універсальними, адже вони вважаються престижними як для чоловіків, так і для жінок.

Перспективність професії

Фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування - це:

 • перспектива: швидке кар'єрне зростання;
 • престиж: перевага випускника на ринку праці;
 • високий професіоналізм: новітні інформаційні й освітні технології;
 • унікальність: сучасні універсальні знання;
 • ваше майбутнє: професія фінансист – безпрограшний вибір.

Професійні компетенції

Сучасний фахівець з фінансів, банківської справи та страхування – це всебічно розвинена особистість.

Він повинен знати:

 • економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв'язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем;
 • механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та формування звітності на підприємствах;
 • організаційно-економічний механізм управління підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з використанням обліково- аналітичної інформації;
 • напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні підприємств різних організаційно-правових форм власності.

Повинен вміти:

 • застосовувати знання державної та іноземної мови для формування ділових паперів і спілкування у професійній діяльності;
 • визначати сутність об'єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності;
 • застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп'ютерні технології для аналізу, контролю, аудиту та оподаткування;
 • ідентифікувати та оцінювати ризики господарської діяльності підприємств;
 • застосовувати економіко-математичні методи в обраній професії;
 • працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття.

Спеціальні дисципліни, які вивчають студенти:

 • Фінанси;
 • Гроші і кредит;
 • Казначейська справа;
 •  Банківські операції;
 •  Бюджетна система;
 •  Податкова система;
 • Страхування;
 •  Статистика;
 •  Політекономія;
 •  Бухгалтерський облік.

 Працевлаштування фахівців із цифрової економіки

Випускники коледжу можуть працювати у:

 • у державних структурах й установах;
 • в органах місцевого управління;
 • в іноземних компаніях і фірмах;
 • на великих промислових підприємствах;
 • в банках, страхових компаніях та інших фінансових установах.

Посади, які можуть обіймати фахівці з цифрової економіки:

 • фінансиста;
 • бухгалтера;
 • ревізора;
 • касира;
 • державного інспектора;
 • страхового агента;
 • спеціаліста комерційного банку;
 • кредитного інспектора;
 • брокера/дилера з цінних паперів;
 • інспектора з організації інкасації та перевезення цінностей тощо.

Після закінчення навчання в коледжі випускники можуть продовжити навчання за ступеневою освітою у вищих навчальних закладах України, які готують спеціалістів за спеціальністю «Фінанси. Банківська справа та страхування», в першу чергу в Державному торговельно-економічному університеті та у Вінницькому торговельно-економічному інституті ДТЕУ.