Готельно-ресторанна справа

Відокремлений структурний підрозділ "Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

вул. Київська, 80, Вінниця, 21022, (0432)66-50-05, (096)760-54-48,   vtet@mail.vinnica.ua

Галузь знань    24 Сфера обслуговування

Спеціальність 241 «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»

Освітня програма  «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»

 

Освітньо-професійний

ступінь

 

фаховий молодший бакалавр з готельно-ресторанної справи

Передумови

Денна форма:

 • на основі базової середньої освіти  (база 9  класів)
 • на базі повної загальної середньої освіти (добір на ІІ курс)
 • на базі ОКР «Кваліфікований робітник» (добір на ІІІ курс)

 

Форма навчання

Денна  

Термін навчання

 

 • на базі 9-х класів – 2 роки 10 міс.
 • на базі 11-х класів  (добір на ІІ курс) – 1 рік 10 міс.
 • на базі ОКР «Кваліфікований робітник» (добір на ІІІ курс) – 10 міс.

 

 

Вступні випробування      -   українська мова (ІУС)

Актуальність професії

Розвиток світової економіки супроводжується міжнародною економічною інтеграцією України та збільшенням інвестицій у туристичну галузь, готельну та ресторанну інфраструктуру.  У зв’язку з цим підвищується попит на висококваліфікованих фахівців з готельно-ресторанної справи, що здатні забезпечувати рівень обслуговування у вітчизняних закладах готельно-ресторанного господарства на рівні міжнародних стандартів. Фахівців, що вміють організовувати виробництво і обслуговування у закладах готельного і ресторанного господарства, забезпечувати належний рівень якості продукції та послуг, удосконалювати форми і методи обслуговування.

Перспективність професії

Фаховий молодший бакалавр з готельно-ресторанної справи це:

 • захоплююча та високооплачувана робота;
 • можливість сучасно, по-новому організовувати роботу закладів готельно-ресторанного господарства;
 • знання етикету та специфіки обслуговування різних контингентів;
 • ефективне здійснення маркетингової діяльності у сфері готельно-ресторанного сервісу;
 • перспектива кар’єрного зростання.

Професійні компетенції

Сучасний фахівець з готельно-ресторанної справи – це сучасна всебічно розвинена ділова особистість

Він повинен знати:

 • особливості готельно-ресторанного господарства, його задачі та перспективи розвитку;
 • основи маркетингу та  управлінської діяльності, економіку підприємств готельно-ресторанного господарства;
 • сучасні технології обслуговування відвідувачів закладів готельно-ресторанного господарства;
 • організацію виробництва та обслуговування в закладах готельно-ресторанного господарства;
 • вимоги до рівня якості продукції та послуг у закладах готельно-ресторанного бізнесу.

Повинен вміти:

 • проявляти самостійність, принциповість та творчий підхід до роботи;
 • організовувати різні форми обслуговування споживачів;
 • організовувати виробництво закладів ресторанного господарства;
 • вільно працювати з комп’ютерною технікою та у сфері інформаційних технологій;
 • досконало володіти сучасною діловою українською та іноземними мовами професійного спрямування.

Спеціальні дисципліни, які вивчають студенти:

 • Організація обслуговування
 • Організація виробництва
 • Організація готельного господарства
 • Технологія приготування їжі та етнічні кухні
 • Основи менеджменту
 • Основи маркетингу
 • Барна справа
 • Професійний етикет
 • Інформаційні системи і технології в ресторанному господарстві
 • Управління якістю продукції та послуг
 • Устаткування
 • Гігієна та санітарія
 • Кулінарія
 • Економіка підприємства
 • Бухгалтерський облік

Працевлаштування фахівців з готельно-ресторанної справи

Випускники коледжу можуть працювати на таких підприємствах:

 • Кафе, бар, ресторани, їдальні, санаторно-курортні заклади ;
 • Кулінарні цеха торговельної мережі;
 • торговельно-розважальні комплекси.
 • Мотелі, молодіжні туристичні бази,  різноманітні готелі, органи державного управління та ін.

Посади, які можуть займати фахівці з готельно-ресторанної справи:

 • Адміністратор залу ЗРГ,
 • Адміністратор готелю,
 • Бармен 5-го розряду,
 • Метрдотель,
 • Офіціант,
 • Член бригади ресторану,
 • Фахівець з організації дозвілля, організатора туристичної та готельної діяльності,
 • Керівник малого підприємства в сфері готельного і ресторанного бізнесу
 • Майстер ресторанного обслуговування.

 

Після закінчення навчання в коледжі випускники можуть продовжити навчання за ступеневою освітою у вищих навчальних закладах України, які готують спеціалістів за напрямом підготовки «Готельно-ресторанна справа», а саме: у Державному торговельно-економічному університеті та у Вінницькому торговельно-економічному інституті ДТЕУ.