Харчові технології

  Відокремлений структурний підрозділ "Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

вул. Київська, 80, Вінниця, 21022, (0432)66-50-05, (096)760-54-48,   vtet@mail.vinnica.ua

Галузь знань: 18 Виробництво та технології

Спеціальність: 181 Харчові технології

Освітня програма: Технології в ресторанному господарстві

 

Освітньо-професійний ступінь

фаховий молодший бакалавр з харчових технологій

Передумови

Денна форма:

 • на основі базової середньої освіти  (база 9  класів)
 • на базі повної загальної середньої освіти (добір на ІІ курс)
 • на базі ОКР «Кваліфікований робітник» (добір на ІІІ курс)

Форма навчання

Денна форма навчання

Термін навчання

Денна форма:

 • на базі 9-х класів – 3 роки 5 місяців
 • на базі 11-х класів  (добір на ІІ курс) – 2 роки 5 місяців
 • на базі ОКР «Кваліфікований робітник» (добір на ІІІ курс) – 1 рік 5 місяців
Вступні випробування  

Денна форма:

 • українська мова (ІУС)

Актуальність професії

Розвиток харчової промисловості та ресторанного бізнесу в Україні тісно пов’язаний з широким впровадженням нових типів підприємств, сучасних технологій виробництва харчових продуктів, застосуванням економіко-математичних методів і автоматизованих систем управління. Все це потребує підготовки фахівців широкого профілю з глибоким діапазоном знань у галузі ресторанного господарства. Зокрема, фахівців, які здатні генерувати нові унікальні ідеї приготування та презентації страв і реалізувати їх у закладах ресторанного господарства.

Перспективність професії

Фаховий молодший бакалавр з харчових технологій це:

 • цікава та різноманітна робота;
 • можливість сучасно, по-новому організовувати роботу закладів ресторанного господарства;
 • творчий підхід до приготування та презентації кулінарної продукції;
 • можливість розробляти авторські фірмові страви;
 • перспектива кар’єрного зростання.

Професійні компетенції

Сучасний фахівець з харчових технологій – це всебічно розвинена особистість.

Він повинен знати:

 • особливості ресторанного господарства, його задачі та перспективи розвитку;
 • основи підприємництва та управлінської діяльності, економіку підприємств різних типів;
 • новітні напрямки технології виробництва кулінарної продукції;
 • організацію виробництва та обслуговування в закладах ресторанного господарства;
 • сучасне устаткування підприємств харчування;
 • основи стандартизації, контроль якості продукції та правила виробничої санітарії.

Повинен вміти:

 • проявляти самостійність, принциповість та творчий підхід до роботи;
 • готувати та презентувати кулінарну продукцію;
 • організовувати виробництво кулінарної продукції у закладах ресторанного господарства;
 • аналізувати проблеми та прогнозувати результат;
 • приймати рішення в умовах сучасного виробництва.

Спеціальні дисципліни, які вивчають студенти:

 • Організація виробництва в закладах ресторанного господарства
 • Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства
 • Технологія виробництва кулінарної продукції
 • Технологія борошняних кондитерських виробів
 • Етнічні кухні
 • Процеси та апарати харчових виробництв
 • Санітарія та гігієна
 • Основи стандартизації, контролю якості харчової продукції
 • Основи підприємницької та управлінської діяльності
 • Устаткування закладів ресторанного господарства та основи електротехніки
 • Технічне креслення
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням

Працевлаштування фахівців з харчових технологій

Випускники коледжу можуть працювати на таких підприємствах:

 • Кафе, бар, ресторан, їдальня;
 • Їдальня при дошкільному навчальному закладі;
 • Кулінарні цеха торговельної мережі.

Посади, які можуть займати фахівці з харчових технологій:

 • Технік-технолог з виробництва харчової продукції;
 • Офіціант;
 • Метрдотель;
 • Кухар;
 • Виробник харчових напівфабрикатів;
 • Кухар дитячого харчування.

Після закінчення навчання в коледжі випускники можуть продовжити навчання за ступеневою освітою у вищих навчальних закладах України, які готують спеціалістів за напрямом підготовки «Харчові технології», в першу чергу в Державному торговельно-економічному університеті та у Вінницькому торговельно-економічному інституті ДТЕУ.

Більш детальна інформація про спеціальність

ДолученняРозмір
Файл Харчові технології12.21 МБ
Іконка PDF Харчові технології594.12 КБ
Іконка PDF food_processing_engl_8.pdf667.86 КБ