Інформаційна діяльність

Вінницький ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ     КОЛЕДЖ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

вул. Київська, 80, Вінниця, 21022, (0432)66-50-05, vtet@mail.vinnica.ua

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Спеціалізація:   Інформаційна діяльність підприємства   

Освітньо-професійний ступінь:  фаховий молодший бакалавр

Передумови

 • на основі базової загальної середньої освіти  (база 9  класів)
 • на базі повної загальної середньої освіти (добір на ІІ курс)
 • на базі ОКР «Кваліфікований робітник» (добір на ІІІ курс)

Форма навчання

 • денна

Термін навчання

 • на базі 9-х класів – 2 роки 10 місяців
 • на базі 11-х класів  (добір на ІІ курс) – 1 рік 10 місяців
 • на базі ОКР «Кваліфікований робітник» (добір на ІІІ курс) – 1 рік

 

Актуальність професії

Фахівці спеціальності  мають поглибленні знання з комп’ютерних технологій, готується до роботи на підприємствах, установах та організаціях в галузі інформатизації та моделювання економічних систем.

 

Перспективність професії

Потреба в спеціалістах з інформаційної діяльності підприємства є постійною в різних галузях економіки. Фахівці мають аналітичне мислення, технічну культуру і навички роботи з сучасними інформаційно-комп’ютерними технологіями, знають як створювати, запроваджувати та обслуговувати сучасні інформаційні системи в роботі підприємства будь-якої галузі, а також як навчити персонал фірми правильно користуватися сучасними інформаційними технологіями.

 

Професійні компетенції

повинен знати:

 • основи стратегічного і оперативного планування;
 • основі показники фінансово-господарської діяльності підприємства, порядок їх аналізу і прогнозування;
 • порядок складання виробничої програми підприємства та бізнес-плану;
 • сучасні методи збору інформації та формування баз даних;
 • методику аналізу і прогнозування економічних ситуацій з використанням сучасних математичних моделей та новітніх інформаційних технологій;
 • засоби захисту інформації на підприємстві;
 • особливості програмного супроводу інформаційної діяльності підприємства

повинен вміти:

 • досліджувати зовнішнє середовище підприємства;
 • планувати виробничу програму діяльності підприємства на поточний рік;
 • розробляти оперативні плани для виробничих підрозділів;
 • складати бізнес-плани підприємницької діяльності;
 • формувати мережу електронних магазинів;
 • використовувати інтернет – технології в інформаційній діяльності підприємства;
 • проводити аналіз та управління різними секторами економіки: виробництво, фінанси, банки, державне управління;
 • проваджувати новітні технічні засоби, інформаційні системи і комп’ютерні технології в систему управління економічними системами та процесами.

 

Спеціальні дисципліни, які вивчають студенти:

 • Інформатика і комп’ютерна техніка
 • Інформаційна діяльність підприємства
 • Планування та організація виробничої діяльності підприємства
 • Економіка підприємства
 • Фінанси підприємства
 • Бухгалтерський облік
 • Основи торговельного підприємництва
 • Статистика
 • Інформаційні системи і технології на підприємстві
 • Нормативна база інформаційної діяльності підприємства
 • Захист інформації на підприємстві
 • Офісні системи і електронний документообіг
 • Інтернет – технології в інформаційній діяльності
 • Основи алгоритмізації та програмування
 • Електронна комерція

 

Працевлаштування фахівців

Випускники коледжу можуть працювати в різних установах та організаціях в галузі інформатизації та моделювання економічних систем:

 • гіпермаркети, супермаркети, магазини;
 • підприємства готельно-ресторанного, туристичного бізнесу;
 • промислові холдинги, біржи;
 • логістичні компанії;
 • банківські установи тощо

 

Посади, які можуть обіймати фахівці з інформаційної діяльності підприємства

 • Фахівець з інформаційних технологій
 • Технік програміст
 • Технік з обліку, планування
 • Технік з підготовки технічної документації
 • Технік з конфігурованої комп’ютерної системи
 • Фахівець з біржових операцій
 • Фахівець з корпоративного управління
 • Фахівець з фінансово-економічної безпеки
 • Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів
 • Організатор діловодства (види економічної діяльності)
 • Помічник керівника підприємства (установи, організації)

 

Продовження навчання

Після закінчення навчання в коледжі випускники можуть продовжити навчання за ступеневою освітою у вищих навчальних закладах України, які готують фахівців за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», а саме: у Київському національному торговельно-економічному університеті та у Вінницькому торговельно-економічному інституті.