Менеджмент

Вінницький ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ  КОЛЕДЖ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

вул. Київська, 80, Вінниця, 21022, (0432)66-50-05, vtet@mail.vinnica.ua

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 «Менеджмент»

Освітня програма «Менеджмент»

Освітньо-професійний ступінь

фаховий молодший бакалавр з менеджменту

Передумови

на основі базової загальної середньої освіти (база 9-ти класів)

Форма навчання

денна форма навчання

Термін навчання

3,5 роки

Актуальність професії

В сучасних умовах інтенсифікації економічного розвитку управління стало однією з найважливіших професій, а навчання менеджменту є основою підготовки керівників-професіоналів.

Перспективність професії

На сьогоднішній день менеджер є найбільш цікавим та затребуваним спеціалістом у всіх сферах діяльності, оскільки має можливість швидко просуватися по кар’єрній драбині від пересічного працівника до керівника.

Професійні компетенції

На сучасному етапі розвитку ринку товарів та послуг, керівник-менеджер

повинен знати:

 • напрямки діяльності в сфері управління в сучасних організаціях;
 • основні функції та методи менеджменту;
 • сутність стратегічного та оперативного управління;
 • принципи побудови ефективної системи управління;
 • практику роботи з менеджменту керівників підрозділів сучасних вітчизняних та закордонних підприємств.

повинен вміти:

 • підбирати кадри;
 • навчати нових співробітників тонкощам роботи;
 • зважено розподіляти між ними обов’язки та слідкувати за їх діяльністю;
 • встановлювати правильний зв’язок між самою організацією та зовнішнім світом;
 • бути не тільки керівником, але і лідером, моральною підтримкою для співробітників;
 • створювати в колективі здорову та дружню атмосферу;
 • мотивувати людей;
 • підтримувати дисципліну;
 • вигідно представляти свою компанію на різних зустрічах, форумах, конференціях.

Спеціальні дисципліни, які вивчають студенти:

 • Державне та регіональне управління;
 • Менеджмент і адміністрування;
 • Менеджмент (за видами);
 • Операційний менеджмент;
 • Тайм-менеджмент;
 • Самоменеджмент
 • Управління інноваціями;
 • Маркетинг;
 • Логістика;
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства;
 • Міжнародні економічні відносини;
 • Інформаційні системи в менеджменті;
 • Організація підприємницької діяльності;
 • Міжнародна інвестиційна діяльність;
 • Стандартизація та сертифікація (товарів, послуг);
 • Управління бізнес-процесами;
 • Оцінка вартості компанії;
 • Іноземна мова професійного спрямування.

Працевлаштування фахівців із менеджменту

Випускники коледжу можуть працювати у:

 • орговельних підприємствах;
 • харчовій, переробній промисловості та інших галузях;
 • фінансових та страхових установах;
 • готельній та ресторанній сфері;
 • рекламних компаніях;
 • органах місцевого самоврядування.

Посади, які можуть обіймати фахівці з менеджменту:

 • Агент з постачання;
 • Агент торговельний;
 • Адміністратор магазину;
 • Адміністратор торгового залу;
 • Адміністративний помічник;
 • Інспектор з контролю за виконання доручень;
 • Інспектор торговельний;
 • Менеджер (управитель) по логістиці;
 • Менеджер (управитель) по збуту;
 • Менеджер в роздрібній торгівлі побутовими та/або непродовольчими товарами;
 • Менеджер в роздрібній торгівлі продовольчими товарами;
 • Менеджер в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами;
 • Менеджер (управитель) в готельному господарстві;
 • Менеджер (управитель) з організації харчування;
 • Менеджер (фахівець) із зовнішньоекономічної діяльності;
 • Менеджер (фахівець) з організації обслуговування;
 • HR-менеджер (менеджер з управління персоналу);
 • Організатор діловодства (види економічної діяльності);
 • Помічник керівника підприємства (установи, організації);
 • Помічник керівника виробничого підрозділу;
 • Продукт-менеджер;
 • Торговельний представник;
 • Торговець (обслуговування бізнесу та реклами);

Після закінчення навчання в коледжі випускники можуть продовжити навчання за ступеневою освітою у закладах вищої освіти України, які готують спеціалістів за напрямом підготовки «Менеджмент», в першу чергу в Київському національному торговельно-економічному університеті та у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ.