Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Відокремлений структурний підрозділ "Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"

вул. Київська, 80, Вінниця, 21022, (0432)66-50-05, (096)760-54-48,   vtet@mail.vinnica.ua

 

Галузь знань: 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Спеціальність: 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Освітньо-професійний ступінь:  фаховий молодший бакалавр

 

Передумови

 • на основі базової середньої освіти  (база 9  класів)
 • на базі повної загальної середньої освіти (добір на ІІ курс)
 • на базі ОКР «Кваліфікований робітник» (добір на ІІІ курс)

Форма навчання

 • денна

Термін навчання

 • на базі 9-х класів – 2 роки 10 місяців
 • на базі 11-х класів  (добір на ІІ курс) – 1 рік 10 місяців
 • на базі ОКР «Кваліфікований робітник» (добір на ІІІ курс) – 10 місяців

Актуальність професії

Фахівець з організації та моделювання власного бізнесу, створення та розвитку стартапів, ведення ефективної  підприємницької діяльності в різних сферах економіки, зокрема в торгівлі та біржовій діяльності  з використанням традиційних та новітніх методів (інтернет-трейдинг, електронна комерція та ін.).

 

Перспективність професії

Випускники спеціальності – конкурентоспроможні фахівці у багатьох сферах, адже дана спеціальність має широкий спектр застосування: від матеріального виробництва – до сфери послуг, від приватного бізнесу – до транснаціональних корпорацій. 

Професійні компетенції

повинен знати:

 • порядок проведення ділових переговорів для налагодження партнерських зв’язків
 • аналіз, планування та організацію підприємницької та торгівельної діяльності в сучасних умовах
 • особливості прогнозування, розробки стратегії та розвитку власної справи у сферах виробництва, посередництва та надання послуг;
 • порядок надання  якісних послуг та здійснення операцій  на товарних біржах;

повинен вміти:

 • формувати і обробляти необхідну інформаційну базу щодо зовнішнього та внутрішнього середовища за певним видом економічної діяльності;
 • визначати особистісні, групові та ситуативні можливості для здійснення ефективного управлінського впливу керівника-лідера в підприємницькій діяльності;
 • проводити ділових переговорів та оформлення договорів;
 • виявляти та обґрунтовувати пріоритетні напрямки та організації власного бізнесу;
 • приймати ефективні підприємницькі рішення на внутрішніх та зовнішніх ринках;
 • застосовувати комп’ютерні технології для підтримки прийняття рішень в процесі організації та планування власної справи;
 • проводити біржові операції

Спеціальні дисципліни, які вивчають студенти:

 • Основи маркетингу
 • Логістика
 • Інформаційні системи і технології в торгівлі
 • Економіка торгівлі
 • Бухгалтерський облік
 • Товарознавство продовольчих товарів
 • Товарознавство непродовольчих товарів
 • Основи менеджменту
 • Комерційна діяльність та етика бізнесу
 • Організація і технологія торговельних процесів
 • Обладнання підприємств торгівлі
 • Основи торговельного підприємництва
 • Біржова діяльність

Працевлаштування фахівців

Випускник коледжу може бути затребуваний: 

 • підприємства будь-яких галузей економіки, форм власності та організаційно-правових форм господарювання;
 • товарні, фондові та валютні  біржі;
 • агентства з реклами та маркетингових досліджень;
 • агентства з  нерухомості;
 • сфера міжнародної торгівлі та туризму;
 • інвестиційні компанії;
 • консалтингові та аудиторські фірми;
 • дилерські та брокерські компанії;
 • рекламні, інформаційні компанії.

Посади, які можуть обіймати фахівці з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності:

 • Інспектор з контролю якості продукції
 • Технік-інспектор
 • Агент торговельний
 • Директор (керівник) малої торговельної фірми
 • Комівояжер
 • Товарознавець-комерсант
 • Торговельний брокер (маклер)
 • Представник торговельний
 • Інспектор
 • Фахівець з біржових операцій
 • Торговець (власник)
 • Торговець комерційний
 • Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів

Продовження навчання

Після закінчення навчання в коледжі випускники можуть продовжити навчання за ступеневою освітою у вищих навчальних закладах України, які готують фахівців за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», а саме: у Державному торговельно-економічному університеті та у Вінницькому торговельно-економічному інституті ДТЕУ.