Товарознавство і логістична діяльність

Вінницький ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ     КОЛЕДЖ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

вул. Київська, 80, Вінниця, 21022, (0432)66-50-05, vtet@mail.vinnica.ua

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ  07 УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Спеціалізація: Товарознавство і логістична діяльність 

Освітньо-професійний ступінь:  фаховий молодший бакалавр

Передумови

 • на основі базової загальної середньої освіти  (база 9  класів)

 • на базі повної загальної середньої освіти (добір на ІІ курс)

 • на базі ОКР «Кваліфікований робітник» (добір на ІІІ курс)

Форма навчання

      денна

Термін навчання

 • на базі 9-х класів – 2 роки 10 місяців

 • на базі 11-х класів  (добір на ІІ курс) – 1 рік 10 місяців

 • на базі ОКР «Кваліфікований робітник» (добір на ІІІ курс) – 1 рік

 

Актуальність професії

Товарознавець-логіст - це грамотний аналітик, професіонал-консультант, фахівець-експерт із якості продукції, захисник вітчизняного споживчого ринку від фальсифікованих та неякісних товарів, товарів-підробок. Товарознавці – логісти можуть працювати за різними напрямами комерційної діяльності.

 

Перспективність професії

Потреба в товарознавцях-логістах є постійною в торгівлі. Вірогідність працевлаштування більша у великих містах та промислових центрах, де виробляють велику кількість продовольчих і непродовольчих товарів, існує розгалужена торговельна мережа.

Професійні знання, набуті в трудовій діяльності, товарознавець-логіст може реалізувати в митній справі, маркетинговій та комерційній діяльності. Людина, яка має навички підприємницької діяльності та організаторські здібності, може започаткувати власну справу в торгівлі, надавати торговельно-посередницькі послуги, бути суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності.

Професійні компетенції

повинен знати:

 • методи оцінки якості товарів;

 • сучасні методи дослідження ринку товарів;

 • управління ланцюгами поставок;

 • особливості розробки планів поставок і продажів товарів;

 • порядок проведення аналізу результатів логістичної діяльності;

 

повинен вміти:

 • вибудовувати стратегії щодо організації логістичних систем;

 • розпізнавати фальсифікований товар;

 • працювати з інформацією, у тому числі в глобальних комп'ютерних мережах;

 • використовувати законодавчі та нормативні документи з питань логістичної діяльності;

 • обґрунтовувати пропозиції щодо впровадження логістичної діяльності підприємства тощо.

 

Спеціальні дисципліни, які вивчають студенти:

 • Основи маркетингу

 • Логістика

 • Інформаційні системи і технології в торгівлі

 • Економіка торгівлі

 • Бухгалтерський облік

 • Товарознавство продовольчих товарів

 • Товарознавство непродовольчих товарів

 • Основи менеджменту

 • Комерційна діяльність та етика бізнесу

 • Організація і технологія торговельних процесів

 • Обладнання підприємств торгівлі

 • Основи торговельного підприємництва

 • Управління ланцюгами поставок

 • Біржова діяльність

  

Працевлаштування фахівців

Випускники коледжу можуть працювати в різних комерційних структурах:

 • гіпермаркети, супермаркети, магазини;

 • оптові підприємства;

 • промислові холдинги;

 • біржи;

 • логістичні компанії тощо

 

Посади, які можуть обіймати фахівці з товарознавства та логістичної діяльності:

 • Інспектор з контролю якості продукції

 • Технік-інспектор

 • Агент торговельний

 • Комівояжер

 • Представник торговельний

 • Товарознавець-комерсант

 • Експедитор

 • Інспектор

 • Фахівець з біржових операцій

 • Торговець (власник)

 • Торговець комерційний

 • Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів

 • Продавець непродовольчих товарів

 • Продавець продовольчих товарів

 • Мерчандайзер

 • Логіст

 

Продовження навчання

Після закінчення навчання в коледжі випускники можуть продовжити навчання за ступеневою освітою у вищих навчальних закладах України, які готують фахівців за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», а саме: у Київському національному торговельно-економічному університеті та у Вінницькому торговельно-економічному інституті.