Студентське самоврядування

Студентське самоврядування

 

Однією зі складових частин демократизації в нашій країні є самоврядування. Згідно з Законом України  «Про вищу освіту» та Положенням про студентське самоврядування ВСП "ВТЕФК КНТЕУ" в коледжі діє Рада студентського самоврядування, яка користується допомогою та підтримкою адміністрації коледжу й профспілкового комітету студентів.

Студентське самоврядування у ВСП "ВТЕФК КНТЕУ" – це самостійна громадська діяльність студентів із реалізації функцій управління вищим навчальним закладом, яка визначається адміністрацією коледжу і здійснюється студентами відповідно до мети і завдання, що стоять перед студентами.

У Раду студентського самоврядування входять представники  всіх груп коледжу. 

З 16 січня 2020 року очолює Раду студентського самоврядування Гуртовенко Валерія (Т-5).

Розвиток студентського самоврядування в нашому коледжі є важливою умовою удосконалення навчально-виховного процесу. Органи самоуправління, акумулюючи і узагальнюючи пропозиції студентів щодо  поліпшення навчально-виховного процесу, ефективно сприяють раціональному використанню навчального часу, впроваджують ефективні форми і методи навчання, також набуттю студентами якісних знань і самостійної підготовки. 

В.О. Голови Ради студентського самоврядування

Гуртовенко Валерія (Т-5)

 

Заступник голови Ради студентського самоврядування

Север'ян Марина (Хт-148)

 

Секретар Ради студентського самоврядування

Черната Маріанна (Пт 87)

 

Комісії:

 Навчально-виховна комісія: 

 • Іськова Юлія Вікторівна (Оп-100)-голова комісії                                        
 • Андрух Ольга (Оп-99)
 • Жуковська Вікторія Віталіївна (Хт-147)                                                                         
 • Остапчук Тетьяна Василівна (Пт-85)
 • Кравчук Мар'яна Валеріївна (Оп-99)

 

Спортивна комісія:

 • Хаєцький Максим Андрійович (Хт-143)-голова комісії                                   
 • Кобзар Юлія Григорівна(ГРС-5).       
 • Татуревич Катерина Миколаївна (ПТ-84).                                                           
 • Баліцький Валентин Володимирович(ФБС-11)
 • Почтар Руслан Георгійович (Пт-82)

 

Культурно-масова комісія:

 • Васелюк Мирослав В'ячеславович (Фбс-10)-голова комісії
 • Ткаченко Анна Олександрівна (Грс-6)                                                               
 • Цимбалюк Валентина Сергіївна (Т-6)
 • Бондар Ганна Олександрівна (ОП-98)                                                                 
 • Ящук Вероніка Сергіївна (Т-5)
 • Копецька Катерина Миколаївна (Пт-82)

 

Контрольно-інформаційна комісія:

 • Воронова Анастасія Олександрівна (Грс-5)-голова комісії                             

                                      
 • Криволап Юлія Віталіївна (Грс-5) 
 • Кайгузус Шеріфе Хюсенівна (Пт-84)
 • Сворінь Марина Миколаївна (Т-5)

 

 

Комісія добрих справ:

 • Хизова Юлія Дмитрівна (Пт-87)-голова комісії                                          
 • Гордієць Катерина Вікторівна (Хт-147)                                                                     
 • Дубчак Аліна (Пт-86)
 • Кононішена Наталія Анатоліївна (Фбс-12)

 

Студентське самоврядування - це організація, що об`єднує молодь, допомагає більш якісно вирішувати проблеми студентів, бо хто ще, крім них самих, так глибоко їх розуміє.