Відділення управління, адміністрування та філології

Відділення управління, адміністрування та філології

 

«Освіта – це найпотужніша зброя, яку ти можеш використати, щоб змінити світ»

Нельсон Mандела

ВІДДІЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ФІЛОЛОГІЇ

Сучасний динамічний розвиток комерційних, економічних, фінансових структур, органів державного регулювання потребують кваліфікованих фахівців, які мають високий рівень економічної освіти, спеціальні знання у сфері: торгівлі, підприємництва, біржової діяльності; державних і муніципальних фінансів, податків, банківської і страхової справи, грошового обігу; філології; фінансового менеджменту, фінансових ринків, у тому числі міжнародних; оцінки вартості бізнесу; обліку, аудиту, оподаткування тощо.

 

Завідувач відділення

 

ПЕТРАНЬ СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Викладач – методист, спеціаліст вищої категорії, нагороджена знаком «Відмінник освіти України». Закінчила Київський державний торговельно – економічний університет у 1999 році за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність». В коледжі працює з 1987 року, з 2001 року – на посаді завідувача відділення. Загальний педагогічний стаж складає 29 років, загальний трудовий - 38 років.

Спеціальності:

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

051 Економіка освітньо-професійна програма «Цифрова економіка»

035 Філологія освітньо-професійна програма «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Спеціальності відділення забезпечують саме таких фахівців, які набувають ґрунтовні знання з підприємництва, торгівлі, біржової діяльності, теорії фінансів і банківської справи, обліку і оподаткування, філології, світової економіки і міжнародних економічних відносин, маркетингу, прогнозування і планування в умовах ринку, ціноутворення, статистики, економічного аналізу.

Для підготовки фахівців зі спеціальностей є достатня кількість сучасних навчальних аудиторій, що дозволяє проводити заняття на високому рівні, який відповідає сучасним освітянським вимогам. В коледжі діють комп'ютерні лабораторії, обладнані сучасною обчислювальною та організаційною технікою. Студенти мають можливість працювати у локальних комп'ютерних мережах та у всесвітній мережі Internet.
Традиційним стало проведення серед студентів випускних курсів конкурсів «Кращий за професією», «Креативний комерсант» з метою визначення рівня професійних компетентностей майбутнього фахівця.
На відділенні діє рейтингова система оцінки роботи студентів, яка враховує не тільки якість навчання, а й активну участь у громадському житті коледжу та відділення.
Кращі студенти – переможці та призери  Всеукраїнських та міжнародних олімпіад і конкурсів, обласних олімпіад з фахових дисциплін, учасники конференцій, круглих столів, бізнес-форумів,  стипендіати міської ради, обласної Державної адміністрації та обласної Ради, Верховної Ради України та  Президента України.
У вільний від занять час студенти займаються у предметних, фахових, спортивних гуртках,  гуртках художньої самодіяльності та подорожують не тільки регіонами України, а і країнами Європи.
Випускники коледжу мають можливість продовжити  навчання за обраною спеціальністю у Державному торговельно-економічному університеті, Вінницькому торговельно-економічному інституті ДТЕУ та інших закладах вищої освіти.
 

Гостинно  запрошуємо  креативних, допитливих, наполегливих, розумних до навчання на одному з найкращих відділень 

 

Відокремленого структурного підрозділу «Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ»!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11