Відділення управління та адміністрування

«Освіта – це найпотужніша зброя, яку ти можеш використати, щоб змінити світ»

                                                   Нельсон Mандела

ВІДДІЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Сучасний динамічний розвиток комерційних, економічних, фінансових структур, органів державного регулювання потребують кваліфікованих фахівців, які мають високий рівень економічної освіти, спеціальні знання у сфері: торгівлі, підприємництва, біржової діяльності; державних і муніципальних фінансів, податків, банківської і страхової справи, грошового обігу; фінансового менеджменту, фінансових ринків, у тому числі міжнародних; оцінки вартості бізнесу; обліку, аудиту, оподаткування тощо." data-share-imageurl="http://www.vtec.vn.ua/sites/default/files/page/image/image001_0.png">

«Освіта – це найпотужніша зброя, яку ти можеш використати, щоб змінити світ»

                                                   Нельсон Mандела

ВІДДІЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Сучасний динамічний розвиток комерційних, економічних, фінансових структур, органів державного регулювання потребують кваліфікованих фахівців, які мають високий рівень економічної освіти, спеціальні знання у сфері: торгівлі, підприємництва, біржової діяльності; державних і муніципальних фінансів, податків, банківської і страхової справи, грошового обігу; фінансового менеджменту, фінансових ринків, у тому числі міжнародних; оцінки вартості бізнесу; обліку, аудиту, оподаткування тощо.

Завідувач відділення

ПЕТРАНЬ СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Викладач – методист, спеціаліст вищої категорії, нагороджена знаком «Відмінник освіти України». Закінчила Київський державний торговельно – економічний університет у 1999 році за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність». В коледжі працює з 1987 року, з 2001 року – на посаді завідувача відділення. Загальний педагогічний стаж складає 28 років, загальний трудовий - 37 років.

Спеціальності:

051 Економіка спеціалізація «Цифрова економіка»

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

спеціалізації: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,

«Товарознавство і логістична діяльність», «Інформаційна діяльність підприємства»

071 Облік і оподаткування

спеціалізації: «Фінансовий аналіз і контроль», «Облік і оподаткування»

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціальності відділення забезпечують саме таких фахівців, які набувають ґрунтовні знання з підприємництва, торгівлі, біржової діяльності, теорії фінансів і банківської справи, обліку і оподаткування, світової економіки і міжнародних економічних відносин, менеджменту, маркетингу, прогнозування і планування в умовах ринку, ціноутворення, статистики, економічного аналізу.

Для підготовки фахівців зі спеціальностей є достатня кількість сучасних навчальних аудиторій, що дозволяє проводити заняття на високому рівні, який відповідає сучасним освітянським вимогам. В коледжі діють комп'ютерні лабораторії, обладнані сучасною обчислювальною та організаційною технікою. Студенти мають можливість працювати у локальних комп'ютерних мережах та у всесвітній мережі Internet.

Традиційним стало проведення серед студентів випускних курсів конкурсів «Кращий за професією», «Креативний комерсант» з метою визначення рівня професійних компетентностей майбутнього фахівця.

На відділенні діє рейтингова система оцінки роботи студентів, яка враховує не тільки якість навчання, а й активну участь у громадському житті коледжу та відділення.

 Кращі студенти – переможці та призери  Всеукраїнських та міжнародних олімпіад і конкурсів, обласних олімпіад з фахових дисциплін, учасники конференцій, круглих столів, бізнес-форумів,  стипендіати міської ради, обласної Державної адміністрації та обласної Ради, Верховної Ради України та  Президента України.

У вільний від занять час студенти займаються у предметних, фахових, спортивних гуртках,  гуртках художньої самодіяльності та подорожують не тільки регіонами України, а і країнами Європи.

Випускники коледжу мають можливість продовжити  навчання за обраною спеціальністю у Київському національному торговельно-економічному університеті, Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ та інших закладах вищої освіти.

Ласкаво запрошуємо  креативних, допитливих, наполегливих, розумних до навчання на одному з найкращих відділень 

Вінницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11