Тімошенко Наталія Миколаївна

У 2009 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ за спеціальністю магістр з фінансів, економіст-фінансист. У коледжі працює з 17 листопада 2014 року на посаді викладача фінансових дисциплін. Викладає такі дисципліни: банківські операції, фінанси, фінанси підприємств, казначейська справа.

Навчалася в аспірантурі ДТЕУ за спеціальністю "Гроші, фінанси і кредит". В грудні 2019 року захистила кандидатську дисертацію на тему "Ринок державних цінних паперів в системі управління дефіцитом бюджету" на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит.

Науковий ступінь - кандидат економічних наук.

Циклова комісія: 

Портфоліо: 

Email: