ТІМОШЕНКО НАТАЛІЇ МИКОЛАЇВНИ

У 2009 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю магістр з фінансів, економіст-фінансист. У коледжі працює з 17 листопада 2014 року на посаді викладача фінансових дисциплін. Викладає такі дисципліни: банківські операції, фінанси, фінанси підприємств, казначейська справа.

У 2015 році вступила до аспірантури КНТЕУ за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси та кредит». Тема дисертаційного дослідження: «Державні цінні папери в системі управління дефіцитом бюджету». У 2016 році призначена головою циклової комісії.

Циклова комісія: 

Портфоліо: