ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

Особливості навчання

Заочна форма дозволяє працюючим громадянам без відриву від виробництва плідно поєднувати практичну роботу на підприємствах, в установах і організаціях з підвищенням своєї кваліфікації чи надбанням нових спеціальностей. Студенти–заочники мають можливість повною мірою користуватися наявною матеріально–технічною базою коледжу. Освітній процес заочної форми навчання забезпечують провідні викладачі коледжу, використовуючи сучасні технології навчання, інноваційні методи та засоби викладання. Створено ділові, взаємовигідні стосунки з конкретними господарськими об’єктами міста і області, де студенти проходять практику і в подальшому можуть бути працевлаштовані за фахом.

Значна частина випускників коледжу щорічно продовжує навчання в інститутах та університетах за скороченим терміном. Багато випускників працюють не просто за фахом, а є керівниками або власниками підприємств торгівлі, закладів ресторанного господарства.

Куратор студентів, що навчаються на заочній формі

 

Кублінська Ірина Анатоліївна    

Спеціальності, за якими здійснюється навчання студентів на заочній формі:

На базі ОКР «Кваліфікований робітник» (випускники ПТНЗ)

181 «Харчові технології»

  • Освітньо – професійний  ступінь:
  • Термін навчання:   
  • Вступні випробовування:

фаховий молодший бакалавр

1 рік 10 місяців

тестування з фахових дисциплін

 

  

ЗАПРОШУЄМО ВАС СТАТИ СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ВСП "ВІННИЦЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ ДТЕУ"

І ОТРИМАТИ ПЕРСПЕКТИВУ В ЖИТТІ, МАТИ ТАКУ КВАЛІФІКАЦІЮ, ЯКА ЗРОБИТЬ ВАС КОНКУРЕНТНОЗДАТНИМИ НА РИНКУ ПРАЦІ!