Бухгалтерія

Комаровська Олена Олександрівна

Головний бухгалтер

Працює в коледжі з жовтня 1981 року, спочатку – на посаді бухгалтера по обліку матеріалів, а з 1993 призначена на посаду головного бухгалтера.

У 1989 році закінчила Київський національний торговельно -економічний університет за спеціальністю «Бухгалтерський облік  і аналіз господарської діяльності» та здобула кваліфікацію економіста. 

Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Нагороджена знаком «Відмінник освіти України», грамотою Міністерства освіти і науки України.

Плис Ірина Сергіївна

Провідний бухгалтер по розрахунках з робітниками та стипендіатами

Працює в коледжі з липня 2015 р. Прийнята на посаду економіста, у серпні 2015 року переведена на посаду бухгалтера по розрахунках з робітниками та стипендіатами.

У 2017 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю «Державні фінанси» та здобула освітній ступінь магістра з фінансів.

 Дороженко Людмила Андріївна

Провідний бухгалтер по касових розрахунках та банківських операціях

Працює в коледжі з квітня 2010 р.

У 2003 році закінчила Вінницький технолого-економічний технікум Київського національного торговельно-економічного університету і отримала диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю «Бухгалтерський облік».

У 2011 році закінчила Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Облік і аудит».

 Бондар Альона Володимирівна

Бухгалтер  І категорії по матеріалах та по розрахунках з постачальниками та підрядниками)

Працює в коледжі з грудня 2017 року на посаді економіста. З січня 2018 року переведена на посаду бухгалтера. У березні 2019 року встановлено кваліфікаційну категорію «бухгалтер першої категорії».

У 2018 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю магістр з обліку і оподаткування.