ПОЛОЖЕННЯ КОЛЕДЖУ

ДолученняРозмір
Іконка PDF 1.Про організацію освітнього процесу758.87 КБ
Іконка PDF 2.Про внутрішню систему забезпечення якості ФПО 656.22 КБ
Іконка PDF 3.Про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд ОППам та НП1.77 МБ
Іконка PDF 4.Про систему наскрізного контролю знань студентів за ступенем ФМБ634.75 КБ
Іконка PDF 5.Про систему контролю знань студентів на рівні ЗО та отримання ПЗСО936.76 КБ
Іконка PDF 6. Про атестацію здобувачів освіти та екзаменаційну комісію з атестації 632.03 КБ
Іконка PDF 7.Про порядок оскарження та прийняття рішень щодо досягнутих результатів навчання здобувачем ФПО385.34 КБ
Іконка PDF 8.Про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних предметів/дисциплін 559.6 КБ
Іконка PDF 9.Про дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками та здобувачами освіти 630.12 КБ
Іконка PDF 10.Про порядок реалізації права на академічну мобільність 839.21 КБ
Іконка PDF 11.Про залучення роботодавців до освітнього процесу 390.88 КБ
Іконка PDF 12.Про індивідуальний навчальний план здобувача освіти 527.68 КБ
Іконка PDF 13.Про індивідуальний план роботи педагогічного працівника583.64 КБ
Іконка PDF 14.Про порядок визнання документів та результатів навчання за програмами підвищення кваліфікації805.84 КБ
Іконка PDF 15.Про порядок замовлення, виготовлення обліку та видачі документів про ФПО та академічних довідок867 КБ
Іконка PDF 16.Про рейтингову оцінку діяльності педагогічних працівників590.06 КБ
Іконка PDF 17.Про організацію та контроль СРС593.69 КБ
Іконка PDF 18.Про порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній та/або інформальній освіті 677.68 КБ
Іконка PDF 19.Про дистанційне навчання студентів632.79 КБ
Іконка PDF 20.Про реалізацію права здобувачів ФПО на вибір навчальних дисциплін508.45 КБ
Іконка PDF 21.Про практичну підготовку 654 КБ
Іконка PDF 22.Про порядок надання платних освітніх та інших послуг 597.19 КБ
Іконка PDF 23.ЕТИЧНИЙ КОДЕКС КОЛЕДЖУ630.35 КБ
Іконка PDF 24.Про реагування на випадки булінгу (цькування)757.88 КБ
Іконка PDF 25.Про запобігання та протидії мобінгу (цькуванню)574.28 КБ
Іконка PDF 26.Про відділення коледжу468.75 КБ
Іконка PDF 27.Про ведення навчального журналу 572.61 КБ
Іконка PDF 28.Про педагогічну раду578.97 КБ
Іконка PDF 29.Про методичну раду555.12 КБ
Іконка PDF 30.Про адміністративну раду489.74 КБ
Іконка PDF 31.Про організацію фізвиховання529.69 КБ
Іконка PDF 32.Про циклову комісію627.07 КБ
Іконка PDF 33.Про розподіл педагогічного навантаження1.23 МБ
Іконка PDF 34.Про курсові роботи (проєкти)776.64 КБ
Іконка PDF 35.Про навчальний кабінет (лабораторію)672.1 КБ
Іконка PDF 36.Про сайт коледжу592.79 КБ
Іконка PDF 37.Про дуальну освіту577.14 КБ
Іконка PDF 38.Про ШПМ502.79 КБ
Іконка PDF 39.Про навчально-методичний кабінет530.5 КБ
Іконка PDF 40.Про працевлаштування випускників4.2 МБ
Іконка PDF 41.Про соціальну стипендію5.72 МБ