Відкрите заняття з Історії України з теми: «Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні»

03.02.2022. викладачем історії Шмалій Л.І. в групі ПТ-90 проведено відкрите заняття з Історії України. Метою заняття було поглиблення, систематизація знань студентів з теми: «Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні. 
Впродовж заняття студенти чітко висловлювали свої думки в доповідях і виступах, активно відстоювали точку зору, аргументовано заперечували, спростовували позицію одногрупників. У такій роботі студент одержує можливість для цілевизначення, тобто побудови власної діяльності, що обумовлює високий рівень його інтелектуальної й особистої активності, включеності у процес навчального пізнання. 
Одностайно всі прийшли до висновку, що комуністичні репресії мали на меті вбити не лише будь-які прояви інакодумства, а перетворити людину на «нову біологічну істоту з людського матеріалу», а вони знищували цілі соціальні групи, окремі інститути, спотворюючи структуру українського суспільства, руйнували національну пам’ять.