Використання Internet bot-додатків в освітньому процесі коледжу

 7 лютого 2019 року відбулося заняття  ШПМ №4 «Використання Internet bot-додатків в освітньому процесі коледжу»  (за результатами проекту на Десяту міжнародну виставку «Сучасні заклади освіти-2019»). Про ВОТи розповіли та продемонстрували принципи роботи з ними викладачі: Вітюк А.М., Атаман Л.В., Бондарчук А.А., Солоненко Л.В. та студентка Стецюра В. (як співавтор проекту).  Самі чат-боти на різних платформах - це тенденція заміни людей роботами та економія людських ресурсів. Вони слугують доцільним прикладом об’єднання цифрового та реального світів. Майбутній спеціаліст покоління Z – цифрового покоління з «кліковим» мисленням, який буде працювати в світі IT-технологій, повинен прийти в реальну ринкову економіку підготовленим – це основне завдання навчального закладу, який дав диплом, чим гарантував роботодавцеві якість випускника.

Впровадження, створення і використання БОТів забезпечує:

  • підвищення продуктивності праці й ефективності всього процесу навчання;
  • підвищення інтересу до вивчення дисциплін та навчання в цілому;
  • збільшення інтересу студентів до нових інформаційних технологій;
  • автоматизацію рутинних дій, заощадження часу;
  • керування і моніторинг навчальних дій кожного студента;
  • оперативного зворотного зв’язку і контролю дій усіх студентів під час навчання.

З початку активного використання Бот-ресурсів спостерігається позитивна динаміка успішності студентів, їх зацікавленості в дисциплінах, де викладачі використовують БОТи та залучають до їх створення студентів; суттєві зміни сталися в обґрунтуванні студентами мотивації до опанування навчальним матеріалом (за результатами анкетування).