Захист виробничої практики

07.05.2021р. на платформі Meet проведений онлайн захист творчих робіт з виробничої практики студентів групи ХТ-145, спеціальність: 181 «Харчові технології» .

Виробнича практика студентів є складовою частиною навчального процесу і має за мету забезпечити рівень кваліфікації студентів у відповідності з вимогами сучасного виробництва, закріпити і поглибити знання, отримані під час теоретичного навчання, формувати у студентів професійні вміння приймати самостійні рішення у певних виробничих умовах, оволодіти сучасними методами, формами організації, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності.

Під час виробничої практики студенти накопичують технологічну документацію, що є базовим аналітичним матеріалом для виконання індивідуального завдання, розробляють фірмову страву, презентації про проходження практики.

Створюючи фірмову страву, студенти ретельно продумують оригінальність та складність поєднання компонентів, використання різних технік та способів, відповідних кулінарних методів і практик приготування, гармонійне поєднання смаку, запаху, кольору, оригінальність, сучасність стилю, практичність, новизну страви.

Творчий, креативний підхід до розроблення фірмової страви, під керівництвом викладачів Кублінської І.А., Буняк Н.А., продемонстрували студенти: Химчук Ю., Баланчук А., Максименко А., Колосівська А., Боса М., Олексієнко В. та інші студенти групи.