ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ У ВСП «ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ДТЕУ»

10 лютого 2022 року у ВСП «ВТЕФК ДТЕУ» проведено засідання педагогічної ради.

На засіданні педагогічної ради коледжу розглядалися такі актуальні питання:

  1. Про зміни у складі педагогічної ради у зв’язку з реорганізацією коледжу з 01.02.2022 р. на ІІ семестр 2022 р. (доповідачі − Кублінська І. А., в.о. голови первинної профспілкової організації, методист коледжу, Лозовська Н. І., в.о. директора коледжу).
  2. Затвердження форм печатки, бланків ВСП «ВТЕФК ДТЕУ» (доповідач − Лозовська Н. І., в.о. директора коледжу).
  3. Про підсумки кваліфікаційних екзаменів зі спеціальностей «Туризм» та «Харчові технології» (студентів денної форми навчання) (доповідач − Дудник Л. В., завідувач відділення).
  4. Про організацію професійно-технічного навчання в коледжі (доповідач − Трубляк Г. М., викладач).
  5. Перезатвердження документів у зв'язку зі зміною назви коледжу:

5.1 Стратегії розвитку ВСП «ВТЕФК ДТЕУ» (доповідач − Лозовська Н. І., в.о. директора коледжу);

5.2 Положень коледжу (доповідач − Савлук Л. І., заступник директора з навчальної роботи);

5.3 Правил прийому на навчання до ВСП «ВТЕФК ДТЕУ» для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2022 році (доповідач − Кислинська І. І., відповідальний секретар Приймальної комісії коледжу);

5.4. Затвердження Положення про приймальну комісію ВСП «ВТЕФК ДТЕУ» (доповідач − Кислинська І. І., відповідальний секретар Приймальної комісії коледжу );

5.5. Положення про апеляційну комісію ВСП «ВТЕФК ДТЕУ» (доповідач − Кислинська І. І., відповідальний секретар Приймальної комісії коледжу);

5.6. Переліку конкурсних пропозицій до ВСП «ВТЕФК ДТЕУ» в 2022 році (доповідач − Кислинська І. І., відповідальний секретар Приймальної комісії коледжу );

5.7 Правил внутрішнього розпорядку студентів ВСП «ВТЕФК ДТЕУ» (доповідач − Космина О. Л., заступник директора з виховної роботи).

6. Розгляд Положень:

6.1. Про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітньо-професійних програм та навчальних планів у ВСП «ВТЕФК ДТЕУ» (доповідач − Савлук Л. І., заступник директора з навчальної роботи);

6.2. Про внутрішню систему забезпечення якості освіти у ВСП «ВТЕФК ДТЕУ» (доповідач − Савлук Л. І., заступник директора з навчальної роботи).

7. Про алгоритм підготовки до акредитації ОПП:  «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська», «Цифрова економіка», «Готельно-ресторанна справа» (доповідач − Савлук Л. І., заступник директора з навчальної роботи).

8. Про затвердження ОПП і навчальних планів 2022 року (доповідач − Савлук Л. І., заступник директора з навчальної роботи).

Голова педагогічної ради Лозовська Н. І., в.о. директора коледжу, аналізувала доповіді, пропонувала на розгляд колективу власне раціональне бачення розвитку питань, які розглядалися. Такий підхід одностайно підтриманий педагогічною радою коледжу ВСП «ВТЕФК ДТЕУ».