ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ У ВСП «ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ДТЕУ»

27 квітня 2022 року у ВСП «ВТЕФК ДТЕУ» проведено засідання педагогічної ради, де було розглянуто такі актуальні питання:

1. Про особливості завершення навчального року (доповідач – Савлук Л.І., заступник директора з навчальної роботи).

2. Про організацію оцінювання результатів навчання здобувачів освіти у 2021/2022 навчальному році у період воєнного часу (доповідач – Савлук Л.І., заступник директора з навчальної роботи).

3. Підготовка до КЕ:

3.1. Затвердження методичних рекомендацій для здобувачів освіти з підготовки до КЕ в умовах воєнного часу (доповідач − Савлук Л.І., заступник директора з навчальної роботи);

3.2. Затвердження Положення щодо форм і методів організації та проведення КЕ в умовах воєнного часу (доповідач − Савлук Л.І., заступник директора з навчальної роботи);

4. Про якість роботи педагогічного колективу в умовах воєнного стану (доповідачі: Петрань С.В., завідувач відділення управління, адміністрування та філології; Тімошенко Н.М., завідувач навчально-методичного кабінету; Космина О.Л., заступник директора з виховної роботи; Кислинська І.І., відповідальний секретар Приймальної комісії коледжу).

Голова педагогічної ради Лозовська Н. І., в.о. директора коледжу, аналізувала доповіді, пропонувала на розгляд колективу власне раціональне бачення розвитку питань, які розглядалися. Такий підхід одностайно підтриманий педагогічною радою коледжу ВСП «ВТЕФК ДТЕУ».