КВАЛІФІКАЦІЙНІ ЕКЗАМЕНИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ «ТУРИЗМ» та «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Протягом 15-16 січня 2024 року студенти спеціальностей "Туризм" (група Т-7) та "Харчові технології" (групи ХТ-149 та ХТ-150) складали кваліфікаційні екзамени. Студенти спеціальності "Туризм" склали іспит з іноземної мови та кваліфікаційний екзамен зі спеціальності. У складі комісії екзамену з іноземної мови працювали: голова комісії - Манжос Е.О., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова; члени комісії - викладачі коледжу Телячук Н.В. та Помазанова О.І. Під час вирішення екзаменаційних завдань студенти продемонстрували достатній рівень навичок з іноземної мови в сфері організації туризму та довели, що володіють широким колом компетенцій в туристичній галузі. Студенти показали високий та достатній рівень базових професійних знань з профільних дисциплін. У складі комісії кваліфікаційного екзамену зі спеціальності «Туризм» працювали: голова комісії -              Самелюк В.Ф., завідувач організаційно-масовим відділом Вінницького обласного центру туризму, спорту, краєзнавства та екскурсій, майстер спорту України з туризму, суддя національної категорії; викладачі коледжу -    Фадєєва Т.Ю., Кирилюк Л.М. Члени комісії відзначили високий рівень знань студентів, повноту і грунтовність відповідей, креативність у розв'язанні складних професійних ситуацій.

У складі комісії кваліфікаційного екзамену зі спеціальності «Харчові технології» в групах ХТ-149, ХТ -150 працювали: голова – П’ецух Т.М., завідувач власним виробництвом ТМ «Україночка»; викладачі коледжу – Буняк Н.А., Демчук К.І., Кублінська І.А., Безрученко О.М.

Відповіді студентів були, здебільшого, повні, змістовні, обґрунтовані, пов’язані з практичною діяльністю сучасних закладів ресторанного господарства. Студенти орієнтувались у вирішенні проблемних питань і виробничих ситуацій, розв’язували задачі з дисциплін: «Технологія виробництва кулінарної продукції», «Організація виробництва у ЗРГ», «Економіка підприємств».

 Аналізуючи підсумки кваліфікаційних екзаменів зі спеціальностей «Туризм» та «Харчові технології», можна зробити висновок, що студенти мають достатній рівень знань зі спеціальних дисциплін, щоб стати кваліфікованими спеціалістами у галузі туризму та харчових технологій.