Кваліфікаційний екзамен зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 071 «Облік та оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Підсумком трирічного навчання здобувачів освіти ВСП «ВТЕФК ДТЕУ» за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» є кваліфікаційні екзамени. Це результат стартового майданчика кар’єрного зростання майбутніх випускників коледжу.

Кваліфікаційні екзамени проводилися відповідно до розкладу роботи екзаменаційної комісії з 17 червня 2024 р. по 25 червня 2024 р. для здобувачів освіти груп ПТ-90/9-21, ПТ-91/9-21, ОП-102/9-21 та ФБС-14/9-21 спеціальностей 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» », 071 «Облік та оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Кваліфікаційні екзамени для здобувачів освіти проводилися очно в аудиторіях коледжу, з дотриманням вимог безпеки під час воєнного стану. Частина студентів, що перебували за кордоном склали кваліфікаційний екзамен онлайн у режимі відео конференції.

Головою екзаменаційної комісії є представниками банківських установ та підприємств торгівлі: Зозуляк Л., Якубовський В.А. Тихолаз Н.А. відзначають високий та достатній рівень сформованості фахових компетентностей випускників, належне володіння теоретичними знаннями та практичним навичками.