Календар матеріалів

25 Червень 2019

НАГОРОДЖЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ ЗА ПІДСУМКАМИ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

На виконання умов Положення коледжу «Про порядок проведення конкурсу «ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР – 2019» у Вінницькому торговельно-економічному коледжі КНТЕУ», у відповідності до наказу №46/01-06 від 23.05.2019 р. та на підставі рішення журі конкурсу (протокол №1 від 14.06.2019 р.) визначено переможців конкурсу за номінаціями:
- «НАУКОВЕЦЬ РОКУ» – Кублінську І.А., викладача спеціальних дисциплін, Кавун Ж.А., викладача мікробіології, санітарії та гігієни – за плідну наукову роботу, за участь у наукових та науково-практичних конференціях, публікації у наукових виданнях;