Туризму та природничих дисциплін

Склад ц/к: голова комісії –  Фадєєва Т.Ю. (викладач туристичних дисциплін, канд. географ. наук, спеціаліст вищої категорії,), члени комісії  –  Гаращук С.К. (викладач-методист, спеціаліст вищої категорії), Олійник А.В. викладач вищої категорії,  Кавун Ж.А. (викладач біології та екології, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії,), Бас О.П. (викладач хімії, спеціаліст вищої категорії), Марчук І.М. (викладач біології, спеціаліст І категорії), Голота Л.М. (спеціаліст І категорії), Гонзель І. С.

Голова ц/к – Фадєєва Т.Ю. У 2007 році з відзнакою закінчила магістратуру природничо-географічного факультету Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського з кваліфікацією викладача географії, вчителя біології. У коледжі працює з лютого 2020 року на посаді викладача туристичних дисциплін. Викладає географію туризму, спеціалізований туризм, технологію і організацію туристичного обслуговування тощо.

Навчалася в аспірантурі ВДПУ за спеціальністю "Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів". У вересні 2016 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила кандидатську дисертацію на тему «Антропогенізація ландшафтів Поділля у ХV – ХIХ століттях» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.
Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «викладач-методист».

Методична проблема, над якою працює ц/к: забезпечення єдності теоретичної і практичної складових навчання для підготовки фахівців, здатних до професійної діяльності у складних ринкових умовах

Завдання ц/к :

  1. Забезпечити програмне засвоєння студентами начальних дисциплін.
  2. Розвивати професійні здібності студентів та зацікавленість  у вивченні дисциплін професійного циклу; сприяти формуванню дослідницько-творчих здібностей, схильності до креативного мислення; виховання навичок самостійної роботи з метою розвитку потреб у самоосвіті.
  3. Підвищувати професійний рівень викладачів шляхом ознайомлення з інноваційними педагогічними технологіями, систематичного підвищення кваліфікації.
  4. Виховання у студентів постійного інтересу і звички до систематичних занять фізичною культурою та спортом.
  5. Прищеплення студентам навиків здорового способу життя.
  6. Формування у студентів патріотичної свідомості та національної  гідності, готовності до виконання громадянського та конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України.
  7. Забезпечення у студентів високого рівня фізичного стану,працездатності протягом всього періоду.

Заходи, які проводить циклова комісія: відкриті заняття з застосуванням інноваційних методів, інтерактивних засобів навчання; конференції, круглі столи із провідними спеціалістами галузі; гурткова робота, спрямована на формування творчого, мислячого фахівця в галузі  туризму; позаурочні заходи – олімпіади, науково-практичні конференції, конкурси професійної майстерності, спартакіада коледжу,спортивно-масові заходи, міська та обласна Спартакіади серед закладів фахової передвищої освіти, екскурсії до музеїв військових частин, зустрічі із учасниками бойових дій в зоні АТО та ООС, походи місцями бойової слави, пошукова робота тощо.

Позанавчальні професійно-орієнтовані заходи: майстер-класи, флеш-моби, квести, екскурсії до найуспішніших підприємств міста,  виставки творчих та пошуково-дослідницьких робіт студентів, квест-екскурсії для першокурсників.

 

 

Голота Лідія Михайлівна

Голота Лідія Михайлівна – викладач фізичного виховання.
Має повну вищу освіту. В 1992 році закінчила Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту за спеціальністю фізична
культура, кваліфікація – викладач фізичної культури. Тренер. Інструктор з лікувальної фізичної культури. Масажист.
Кандидат у майстри спорту з легкої атлетики.
Педагогічний стаж 30 років.
У коледжі працює з 2023 року, спеціаліст І категорії.

Фадєєва Тетяна Юріївна

У 2007 році з відзнакою закінчила магістратуру природничо-географічного факультету Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського з кваліфікацією викладача географії, вчителя біології. У коледжі працює з лютого 2020 року на посаді викладача географії. Викладає такі дисципліни: географія.

Гаращук Сергій Костянтинович

Гаращук С.К. –

викладач фізичного виховання.

Має дві вищих освіти: у 1998 році закінчив Вінницький державний педагогічний інститут,за  спеціальністю«Фізичне виховання», у 2005 році Вінницький інститут економіки ТАНГ за спеціальністю «Фінанси».

Підписатися на RSS - Туризму та природничих дисциплін