Фадєєва Тетяна Юріївна

Фадєєва Тетяна Юріївна –
викладач туристичних дисциплін

У 2007 році з відзнакою закінчила магістратуру природничо-географічного факультету Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського з кваліфікацією викладача географії, вчителя біології.

У коледжі працює з лютого 2020 року на посаді викладача географії та туристичних дисциплін. Викладає такі дисципліни: географія туризму, технологія та організація туристичного обслуговування, організація екскурсійного обслуговування, спеціалізований туризм.

Навчалася в аспірантурі ВДПУ за спеціальністю "Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів". У вересні 2016 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила кандидатську дисертацію на тему «Антропогенізація ландшафтів Поділля у ХV – ХIХ століттях» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «викладач-методист».

Циклова комісія: 

Email: