НАГОРОДЖЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ ЗА ПІДСУМКАМИ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

На виконання умов Положення коледжу «Про порядок проведення конкурсу «ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР – 2019» у Вінницькому торговельно-економічному коледжі КНТЕУ», у відповідності до наказу №46/01-06 від 23.05.2019 р. та на підставі рішення журі конкурсу (протокол №1 від 14.06.2019 р.) визначено переможців конкурсу за номінаціями:
- «НАУКОВЕЦЬ РОКУ» – Кублінську І.А., викладача спеціальних дисциплін, Кавун Ж.А., викладача мікробіології, санітарії та гігієни – за плідну наукову роботу, за участь у наукових та науково-практичних конференціях, публікації у наукових виданнях;
- «ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖЕР» – Солоненко Л.М., викладача комерційних дисциплін – за залучення студентів до науково-пошукової роботи та участі в наукових конференціях, конкурсах;
- «ОСВІТЯНИН ХХІ століття» – Волинець О.О., заступника директора з навчальної роботи, викладача обліково-економічних дисциплін – за застосування сучасних засобів навчання (в тому числі – Інтернет ресурсів, розроблених самостійно), інноватику в організації аудиторних занять з дисциплін та СРС;
- «КРЕАТИВНИЙ ОСВІТЯНИН – 2019» – Атаман Л.В., викладача туризмознавства – за залучення студентів до творчого пошуку, підготовку проектів на конкурси стартапів та освітянські виставки (отримані Золоті медалі)
- «УСПІХ РОКУ» – Безрученко О.М., майстра виробничого навчання, викладача спеціальних дисциплін – за підготовку переможців у фахових конкурсах всеукраїнського та міжнародного рівнів;
- «ПРОСВІТНИК РОКУ» – Шмалій Л.І., викладача суспільних дисциплін – за ефективну позанавчальну роботу зі студентами коледжу, проведення численних заходів з правового виховання;
- «ЗІРКА ЯКОСТІ – 2019» – цикловим комісіям фінансово-економічних та облікових дисциплін (голова циклової комісії Тімошенко Н.М.) та природничих дисциплін (голова циклової комісії Гаращук С.К.) як найрезультативніші циклові комісії за підсумками навчального року (перемоги в олімпіадах і конкурсах всеукраїнського та обласного рівнів

Нагороди отримали переможці інтелектуальних, наукових, науково-технічних, мистецьких, фахових, творчих конкурсів, змагань та олімпіад:
1. Савлук Л.І. - завідувач навчально-методичного кабінету за отримані Золоті медалі на Десятій міжнароднійвиставці «Інноватика в сучасній освіті-2018» та Десятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2019».
2. Андрух Ольга, студентка групи ОП-99 та викладач Бабійчук І.В. за 2 місце у ІІІ етапі ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед студентів коледжів та технікумів Вінницької області (20 жовтня 2018 року).
3. Викладачі ц/к харчових технологій за перемоги у Міжнародному конкурсі ресторанних технологій «ВеstCookFest 2018», Міжнародному кондитерському фестивалі «EXPO SWEET-2019» (Республіка Польща), Конкурсі «Кращий кухар-юніор Поділля – 2019», ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з харчових технологій (НУХТ, Київ).
4. Петрухіна Даша, Минько Діана, Сідлецька Катя, Слободянюк Аліна -студенти групи ПТ-80 та викладач Солоненко Л.М. за треті місця у VІ Всеукраїнському студентському конкурсі торговельної реклами.
5. Веселюк Мирослав, група ФБС-10;  Бондар Ганна, група ОП-98 та викладачі Тімошенко Н.М, Віниковецька Ж.С. за 1-3 місця у Гранд-фіналі ІІ Всеукраїнського конкурсу робіт талановитої молоді у сфері грошей та банківської справи у Київському НЕУ ім.В.Гетьмана.
6. Веселюк Мирослав, група ФБС-10 за перемогу у обласному Конкурсі «Кращий за професією (економічні дисципліни)».
7. Віниковецька Ж.С. - за перемогу у конкурсі "Кращий керівник групи-2019".
8. Стецюра Вікторія, група ОП-96 та викладач комаровська О.О. за перемогу у ІІІ Всеукраїнському конкурсі «Податківець майбутнього».
9. Хмара Юлія, група ФБС-11 за 2 місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України відділення економіки (базова дисципліна математики).
10. Пасічнюк Софія та Подольська Маріанна , група (ХТ-142), викладачі Бас О.П. та Апаріна Л.Ю. за 2 місце у Обласному Конкурсі науково-дослідних робіт з хімії .
11. Заруб’як Олена та Островська Світлана (група ФБС-9). викладач Грибанова О.О. за перемогу у Обласному Конкурсі студентських проектів податкових реформ.
12. Баліцький Валентин, група ФБС-11, викладачі Губрій Н.М. та Побірська І.В. за 2 місце у Обласній олімпіаді з іноземних мов.
13.За перемогу у Обласній виставці технічної творчості - ВЕЛИЧКО Л.В., ТРУБЛЯК Г.М, , КУБЛІНСЬКА І.А.
14. ПОДЯКИ ВИКЛАДАЧАМ ВІД РАДИ ДИРЕКТОРІВ: Балицькій В.Є., Савлук Л.І., Шмалій Л.І., Павлюк Л.Д., Гуменчук М.П., Маранчук О.М.
15. Значна кількість відзнак вручена за спортивні досягнення: Рубанову М. (група ФБС-9), Дюг Максим (ПТ-83), Кравчук Мар’яна (ОП-99), Скакальська Юлія (ОП-98), Мукомел Вікторія (ФБС-9), Мітла Анна (ФБС-10), РЕШЕТКО МАРІЯ (ПТ-82), ФУРМАН ЮЛІЯ (Т-4), АНДРЕЙЦОВ ОЛЕКСАНДР (ПТ-81), ДАЧЕВСЬКА ВЛАДИСЛАВА (ПТ-81).
16. Нагороджена культорганізатор Космина О.Л. та низка студентів за участь у Фестивалі "З любовю до батьківської землі" святкуванні Дня Європи у Вінниці та VII Всеукраїнському фестивалі «Вінницька студентська весна», СТУДЕНТСЬКІЙ ЛІЗІ - 2019, ЗМАГАННЯХ З ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ, ПЕЙНТБОЛУ.
17. КРАЩОЮ ГРУПОЮ КОЛЕДЖУ ВИЗНАНА ГРУПА ХТ-145.