НАВЧАЮЧИ – НАВЧАЙСЯ

Принципи роботи Школи педагогічної майстерності ВСП «ВТЕФК ДТЕУ» спрямовані на організацію безперервного удосконалення фахової майстерності та підвищення професійної компетентності педагогічних працівників, підготовки їх до атестації; розвиток творчих можливостей викладачів, вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду; аналіз стану викладання дисциплін тощо.
У рамках Школи педагогічної майстерності 9 січня 2024 року проведено тренінги:
- «Бінарні заняття як практичне відображення інтегральної технології навчання». Викладач іноземної мови Телячук Н.В. ознайомила з особливостями проведення бінарних занять, які сприяють покращенню пізнавальної діяльності студентів, формують цілісне уявлення про об’єкт вивчення за допомогою міжпредметної інтеграції;
- «Особливості організації проведення практичних занять для студентів спеціальності «Підприємництво та торгівля». Викладач Величко Л.В. акцентувала увагу на важливості проведення такого типу занять, які наближують майбутніх фахівців до реальних виробничих ситуацій з метою розвитку професійних умінь і навичок.
Присутні викладачі відмітили високий рівень професіоналізму та підготовки доповідачів, які надихнули педагогів до впровадження цих методів, форм та технологій у своїй педагогічній діяльності.