Відкрите семінарське заняття дисципліни «Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства» з теми «Організація обслуговування споживачів в ресторанах»

27 березня викладачем технологічних дисциплін Демчук Катериною Іванівною проведено відкрите семінарське заняття дисципліни «Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства» з теми «Організація обслуговування споживачів в ресторанах».
Викладач заздалегідь ознайомила студентів з питаннями винесеними на семінарське заняття та методом його проведення – рольової ділової гри. Студенти самостійно підібрали ролі у виробничій грі, готували доповіді і презентації. Після актуалізації опорних знань презентація теми семінарського заняття перенесла студентів у виробниче середовище, де у торговому залі проходять процеси обслуговування споживачів. В аудиторії було змодульовано частину торгового залу закладу, завчасно підготовлено до обслуговування два столи з попереднім сервіруванням столів до бізнес-ланчу і вечері, підготовлено робочі місця офіціантів з натуральними зразками порцелянового, металевого і скляного посуду, приборів, столової білизни. Студенти, які виконували ролі адміністратора, офіціантів, гостей закладу, показали достатній рівень знань і умінь по обслуговуванню споживачів від їх зустрічі до завершення процесу обслуговування. Для закріплення знань студентів викладач запропонувала етикетний калейдоскоп, в який було включено вимоги етикету поведінки гостей за столом та вживання страв і напоїв. На занятті відзначились такі студенти: Кравчук Владислав, Ткачук Мирослава, Молодьожнікова Анастасія, Мельник Анастасія та інші. При аргументації оцінок викладач враховувала техніку обслуговування гостей, доповіді студентів. відповіді на питання з актуалізації і закріплення знань.
Мети на занятті було досягнуто. Студенти мають достатні знання з теми, були активними, із задоволенням виконували підібрані ролі, демонстрували навики з обслуговування споживачів і коментували свої дії. Проведення занять методом рольової ділової гри підвищують зацікавленість студентів до обраної професії, виховують почуття відповідальності за доручену справу.