Практичне навчання

Практичне навчання студентів коледжу є важливою складовою навчально-виховного процесу і мета його -  закріпити і поглибити знання, отримані в процесі теоретичної підготовки, сформувати у студентів необхідні уміння і навички зі спеціальності, розвивати організаторські здібності для відкриття власної справи та трудової діяльності.

При визначенні місць проходження виробничої практики враховуються перспективи майбутнього працевлаштування студентів.

В коледжі, для бажаючих студентів, організовується проходження виробничих практик за кордоном. Це дає можливість студентам набути практичний досвід роботи за кордоном в готельно-ресторанних комплексах.

Випускники коледжу зі своїми знаннями, уміннями і навичками відповідають сучасним вимогам на ринку праці як на території України, так і за кордоном.

В коледжі студенти отримують ряд робітничих професій «Кухар», «Кондитер», «Продавець продовольчих товарів», «Продавець непродовольчих товарів», «Секретар керівника (організації, установи, підприємства)», «Обліковець з реєстрації облікових даних», «Адміністратор», «Оператор комп’ютерного набору», «Касир-операціоніст».

         

Договора про співпрацю: