Тичук Тетяна Олександрівна

Тичук Тетяна Олександрівна –

викладач облікових та фінансових дисциплін

Тичук Т." data-share-imageurl="http://www.vtec.vn.ua/sites/default/files/workers/image044.jpg">

Тичук Тетяна Олександрівна –

викладач облікових та фінансових дисциплін

Тичук Т.О. працює в коледжі на посаді викладача обліково-фінансових дисциплін з січня 2009 року.

Тичук Т.О. має вищу освіту: закінчила Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. На даний час вона навчається в аспірантурі Київського національного торговельно-економічного університету на кафедрі фінансового аналізу і контролю. Педагогічний стаж становить 10 років. В березні 2013 року присвоєно кваліфікаційну категорію "спеціаліст другої категорії".

Циклова комісія: