КВАЛІФІКАЦІЙНІ ЕКЗАМЕНИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ «ТУРИЗМ» та «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Протягом 18-19 січня 2023 року студенти спеціальностей "Туризм"             (група Т-6) та "Харчові технології" (групи ХТ-147 та ХТ-148) складали кваліфікаційні екзамени. Студенти спеціальності "Туризм" склали іспит з іноземної мови та кваліфікаційний екзамен зі спеціальності. У складі комісії екзамену з іноземної мови працювали: голова комісії - Макодай І.І., доцент кафедри іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова; члени комісії - викладачі коледжу Телячук Н.В. та Помазанова О.І. Під час вирішення екзаменаційних завдань студенти продемонстрували достатній рівень навичок з іноземної мови в сфері організації туризму та довели, що володіють широким колом компетенцій в туристичній галузі. Студенти показали високий та достатній рівень базових професійних знань з профільних дисциплін. У складі комісії кваліфікаційного екзамену зі спеціальності «Туризм» працювали: голова комісії - Гудзевич А.В., доктор геогр.н., професор; викладачі коледжу - Фадєєва Т.Ю., Кирилюк Л.М. Члени комісії відзначили високий рівень знань студентів, повноту і грунтовність відповідей, креативність у розв'язанні складних професійних ситуацій.

          У складі комісії кваліфікаційного екзамену зі спеціальності «Харчові технології» в групах ХТ-147, ХТ -148 працювали: голова – Тимошенко Н.Ю. , інженер-технолог ВП Вінницяхліб, ПАТ «Концернхлібпром»; викладачі коледжу – Буняк Н.А., Демчук К.І., Кублінська І.А., Безрученко О.М. Відповіді студентів були, здебільшого, повні, змістовні, обґрунтовані, пов’язані з практичною діяльністю сучасних закладів ресторанного господарства. Студенти орієнтувались у вирішенні проблемних питань і виробничих ситуацій, розв’язували задачі з дисциплін: «Технологія виробництва кулінарної продукції», «Економіка підприємств»; характеризували сучасні форми обслуговування та сервірування столів.        

 Аналізуючи підсумки кваліфікаційних екзаменів зі спеціальностей «Туризм» та «Харчові технології», можна зробити висновок, що студенти мають достатній рівень знань зі спеціальних дисциплін, щоб стати кваліфікованими спеціалістами у галузі туризму та ресторанного господарства.