Відкрите бінарне заняття з дисциплін «Основи барної справи» та «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»

08.11.2021 р. у ВСП «Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ» в рамках тижня циклової комісії харчових технологій та готельно-ресторанної справи викладачами Матвієнко Л.А. (дисципліна «Основи барної справи») та Телячук Н.В. (дисципліна «Іноземна мова за професійним спрямуванням») проведено відкрите бінарне заняття зі студентами групи ХТ-145 на тему «Особливості приготування оригінальних коктейлів».
Англійська мова володіє широким діапазоном міжпредметних зв’язків та  сприяє стрімкому розвитку полілінгвального світогляду студентів. І успішно це можна реалізувати саме в рамках бінарного заняття  -  імпровізованої  навчальної діяльності, що має нетрадиційну структуру та спрямовану на активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів. Оскільки через міжпредметні зв’язки  та інтеграцію матеріалу здійснюється особистісно зорієнтований підхід до навчання, студент сам у змозі обирати «опорні»  знання з різних предметів. Метою заняття було ознайомити студентів з групами, назвами та інгредієнтами оригінальних коктейлів, навчитися готувати, подавати незвичайні напої, розуміти та обслуговувати гостей бару іноземною мовою. Таким чином формування іншомовної професійної комунікативної компетенції відбувається через інтеграцію іноземної мови в професійну діяльність студентів.
Студенти  успішно виконували завдання, оперуючи професійними термінами англійською мовою, спробували себе в ролі бармена, який знає мову і розуміється на приготуванні та поданні оригінальних коктейлів. 
 Загалом заняття було проведене в атмосфері активної взаємодії як викладачів між собою, так і студентів з викладачами. Адже саме бінарні заняття є вдалим  засобом практичного відображення інтегральної технології навчання, вони
 впливають на  емоційно-мотиваційну сферу, сприяють духу змагальності, збуджують творчі сили та розвивають творче мислення, водночас, формують чітку мотивацію майбутньої професійної діяльності студентів, що в свою чергу було доведено під час проведення заняття.