Волинець Оксана Олександрівна

Волинець Оксана Олександрівна - директор,

кандидат економічних наук, доцент, викладач бухгалтерського обліку." data-share-imageurl="http://www.vtec.vn.ua/sites/default/files/workers/wicb_xixlio.jpg">

Волинець Оксана Олександрівна - директор,

кандидат економічних наук, доцент, викладач бухгалтерського обліку.

Волинець О.О. працює в коледжі з вересня 2002 року, спочатку – на посаді викладача бухгалтерського обліку, з 2009 року -  завідувачем бухгалтерського відділення, з 2015 року призначена на посаду заступника директора з навчальної роботи. 

Волинець О.О. має вищу освіту: у 2002 році закінчила Київський національний торговельно – економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіста з обліку і аудиту. Навчалася в аспірантурі КНТЕУ за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». В листопаді 2011 року захистила кандидатську дисертацію з теми «Облік і контроль в інформаційній системі управління зобов’язаннями підприємств ресторанного господарства» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, облік і аудит. Вчене звання Доцонта кафедри Обліку та оподаткування. 

Має педагогічне звання «викладач - методист»  та   кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» .

Педагогічний стаж становить 15 років. 

Циклова комісія: 

Портфоліо: