Календар матеріалів

12 Вересень 2022

ОНЛАЙН-ТРЕНІНГ НА ТЕМУ: «НАПИШИ, ЩОБ Я ТЕБЕ ПОБАЧИВ»

9 вересня 2022 року для студентів ВСП «Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж ДТЕУ» був проведений онлайн-тренінг на тему: «Напиши, щоб я тебе побачив», присвячений Міжнародному дню грамотності. Модератори зустрічі − викладач української мови і літератури Мельник О.В., викладач української мови і літератури, іноземної мови Лаврова О.Р.

 Мета тренінгу − розширити знання студентів про історію свята, цифровий етикет, неологізми у мовному просторі. Студенти активно виконували цікаві завдання з орфографії, виправляли мовні помилки,  удосконалювали свою грамотність.

Вивчення навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» студентами групи ГРС-9

Навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності» є складовою освітньої програми для підготовки фахівців освітньо-професійного ступня «фаховий молодший бакалавр» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». Мета вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» полягає в ознайомленні студентів зі змістом майбутньої спеціальності, з характером та сферою професійної діяльності, з особливостями практичної діяльності закладів готельного і ресторанного господарства, перспективами