Атестація майбутніх фахівців у ВСП «ВТЕФК ДТЕУ»

Підсумком трирічного навчання здобувачів освіти ВСП «ВТЕФК ДТЕУ» за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» є кваліфікаційні екзамени. Це результат стартового майданчика кар’єрного зростання майбутніх випускників коледжу.
Атестація проводилася відповідно до розкладу роботи екзаменаційних комісій з 14 червня 2022 р. - група заочної форми навчання, спеціальність 181 «Харчові технології», по 24 червня 2022 р. для здобувачів освіти груп денної форми навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 071 «Облік і оподаткування», 241 «Готельно-ресторанна справа».
Кваліфікаційний екзамен для здобувачів освіти заочної форми навчання проводився у форматі відеоконференції на платформі Google-meet.
Кваліфікаційний екзамен для здобувачів освіти денної форми навчання проводився очно в аудиторіях коледжу, з дотриманням вимог безпеки під час воєнного стану. Частина студентів, що перебували за кордоном складали кваліфікаційний екзамен також онлайн у режимі відео конференції. 
Голови екзаменаційних комісій є представниками банківських установ, підприємств торгівлі та сфери послуг: Філоненко К. Ю., Зозуляк Л. В., Скакодуб М. В., Поліщук С. А., Тимошенко Н. Ю. відзначили високий та достатній рівень сформованості фахових компетентностей випускників, належне володіння теоретичними знаннями та практичним навичками.