Захист навчальної практики зі спеціальності «Готельно- ресторанна справа»

01 березня 2023 р. відбувся захист навчальної практики студентами групи ГРС-8 спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». Захист звітів супроводжувався демонстрацією комп’ютерної презентації. Студенти успішно захистили свої індивідуальні завдання, продемонстрували достатній рівень знань з організації діяльності, специфіки надання основних та додаткових послуг в закладах готельно-ресторанного господарства. Під час захисту навчальної практики студентки Андрієвська
А., Заводяк В., Заречена Д., Лобчинська Є., Петлінська К., Федотова О., Грушко К., Материнська Я., Савіцька В. проявили креативність мислення, творчий підхід та странність до виконання завдань практики.
Сподіваємося на подальші здобутки наших майбутніх фахівців, які гідно розвиватимуть готельно-ресторанний бізнес України.