Календар матеріалів

23 Березень 2023

Участь у ІІ Міжвузівській науково-практичній конференції «Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та виклики»

22 березня 2023 року студентка групи ГРС-8 Савіцька Віолетта під
керівництвом викладача Кублінської І.А. взяла участь у ІІ Міжвузівській
науково-практичній конференції «Готельно-ресторанний та туристичний
бізнес: реалії та виклики», організовану науковцями Державного
торговельно-економічного університету та проведену у фоматі Zoom-
конференції.
Мета конференції: обмін ідеями та пропозиціями щодо розвитку
вітчизняних закладів готельно-ресторанного господарства; розробка
практичних рекомендацій щодо вирішення питань ефективного

Знайомство зі спеціальністю «Облік і оподаткування»

17 березня 2023 року викладачами Бабій Л.С. та Горобець Л.С було
проведено знайомство зі спеціальністю «Облік і оподаткування» в онлайн
форматі, на яку було запрошено учнів 9-11 класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв,
гімназій та студентів ПТНЗ.
Враховуючи сьогодення в Україні широко впроваджуються нові типи
підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм
господарювання та видів економічної діяльності, застосовуються 
 спеціалізовані інформаційні системи і комп'ютерні технології для обліку,

Інтелектуальна вікторина "Мистецтво бухгалтерії"

21 березня 2023 року в рамках тижня циклової комісії фінансово-
економічних та облікових дисциплін викладачами Бабій Л.С. та Горобець Л.В.
була проведена інтелектуальна вікторина «Мистецтво бухгалтерії», в якій брали
участь команди випускових груп ОП-101 - «ОПЕШКА» та ФБС-13 –
«ФІНАНСИСТКА»
Метою проведення гри було показати важливість бухгалтерського обліку у
підприємницькій діяльності, закріпити знання з ведення обліку, сприяти
розвитку логічного мислення, пам’яті, кмітливості, точності, виховання ділової