Участь у ІІ Міжвузівській науково-практичній конференції «Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії та виклики»

22 березня 2023 року студентка групи ГРС-8 Савіцька Віолетта під
керівництвом викладача Кублінської І.А. взяла участь у ІІ Міжвузівській
науково-практичній конференції «Готельно-ресторанний та туристичний
бізнес: реалії та виклики», організовану науковцями Державного
торговельно-економічного університету та проведену у фоматі Zoom-
конференції.
Мета конференції: обмін ідеями та пропозиціями щодо розвитку
вітчизняних закладів готельно-ресторанного господарства; розробка
практичних рекомендацій щодо вирішення питань ефективного
функціонування та підвищення рентабельності готельно-ресторанного та
туристичного бізнесу в умовах воєнного стану в Україні.
У конференції брали участь науковці, стейкголдери, викладачі та
здобувачі освіти закладів вищої, фахової передвищої освіти України,
Словаччини, Грузії, Німеччини, Фінляндії тощо.
Спікери конференції поділилися власним досвідом щодо відбудови
готельно-ресторанного та туристичного бізнесу в Україні, специфіку роботи
вітчизняних закладів готельно-ресторанного господарства в умовах воєнного
стану, шляхи подолання кризових явищ у бізнесі та інновації, які
допомагають сучасним підприємцям розвивати готельно-ресторанний та
туристичний бізнес.